logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Trường ĐH Hà Nội tăng học phí theo lộ trình

Trường Đại học Hà Nội đã có trên 55 năm lịch sử xây dựng và phát triển, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học về ngoại ngữ. Hiện nay, Trường là một cơ sở đào tạo đa ngành với gần 20 ngành đào tạo cử nhân, 04 ngành đào tạo Thạc sĩ, 02 ngành đào tạo Tiến sĩ.

Từ năm 2008 đến nay, Trường Đại học Hà Nội được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên (gồm lương, BHXH, học bổng, chi phí hành chính…) theo cơ chể tài chính của Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Việc thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ đã mang lại những hiệu quả và thuận lợi nhất định cho hoạt động của Nhà trường, tuy nhiên vẫn còn một số bất cập, không phù hợp cho đơn vị thực hiện tự chủ hoàn toàn kinh phí chi thường xuyên như Trường Đại học Hà Nội.

Liên quan đến học phí hệ chính quy, mức học phí trần năm học 2014-2015 theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 49/2010/NĐ-CP đối với ngành Công nghệ Thông tin, Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành (giảng dạy bằng tiếng Anh) là 6.500.000đ/năm, đối với các ngành khác là 5.500.000đ/năm so với thực tế chi phí đào tạo bình quân/SV chính quy/năm mới chỉ đáp ứng được khoảng 40%.

Mức thu mới tại Thông báo 339/TB-ĐHHN, căn cứ Quyết định số 377/QĐ-TTg, ngày 20/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Hà Nội giai đoạn 2015-2017, chỉ đáp ứng được về cơ bản kinh phí chi thường xuyên của Nhà trường. Lộ trình tăng học phí được thể hiện rõ trong Quyết định 377/QĐ-TTg nói trên.