logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam

Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam
Loại hình đào tạo: Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo Cử nhân Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam có thể đọc thông viết thạo, nghe nói tiếng Việt tốt; có được vốn kiến thức cơ bản về khoa học xã hội - nhân văn (văn hoá, văn minh, kinh tế, chính trị, xã hội của Việt Nam...) và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như: giảng dạy tiếng Việt, biên dịch-phiên dịch, hoạt động kinh doanh, dịch vụ xã hội cần sử dụng tiếng Việt.

1.2. Mục tiêu cụ thể
-    Cung cấp cho sinh viên kiến thức tương đối toàn diện về tiếng Việt, văn hoá xã hội và văn học Việt Nam.

-    Rèn luyện và phát triển kỹ năng giao tiếp tiếng Việt ở mức độ thành thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường.

-    Bảo đảm cho sinh viên khi tốt nghiệp đạt được trình độ nghiệp vụ, kiến thức xã hội và kiến thức nghề nghiệp đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như giảng dạy tiếng Việt, biên-phiên dịch tiếng Việt sang ngữ đích, các lĩnh vực hoạt động kinh tế và xã hội cần sử dụng tiếng Việt v.v..

-    Rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng cần thiết để có thể làm việc trong các cơ quan doanh nghiệp, tổ chức chính trị, kinh tế, xã hội có quan hệ hợp tác với Việt Nam.

-    Sinh viên hoàn thành chương trình có đầy đủ kỹ năng về ngôn ngữ và văn hóa để làm việc trong môi trường nói tiếng Việt.

-    Trang bị cho sinh viên kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành ngoại ngữ, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá - văn minh của Việt Nam.

2. Thời gian đào tạo: 04 năm.

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 200 đơn vị học trình (đvht).

4. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh đã tốt nghiệp phổ thông trung học.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 06 năm 2006 và Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

6. Thang điểm: Thang điểm 10 (từ 0 đến 10 điểm).

7. Nội dung chương trình
7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
7.1.1. Ngoại ngữ
    Tiếng Anh 1    06 đvht
    Tiếng Anh 2    06 đvht
7.1.2. Tin học - Công nghệ
    Tin học cơ sở     04 đvht
7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp    
7.2.1. Kiến thức cơ sở
-    Kiến thức tiếng (80 đvht) bao gồm các học phần sau:
    Thực hành tiếng 1: 20đvht (400 tiết)
    Thực hành tiếng 2: 20đvht (400 tiết)
    Thực hành tiếng 3: 20đvht (400 tiết)
    Thực hành tiếng 4: 20đvht (400 tiết)
7.2.2. Kiến thức ngành chính
7.2.2.1. Kiến thức chung của ngành chính
-    Kiến thức văn hóa - văn học (17 đvht) bao gồm:
    Cơ sở văn hóa Việt Nam    05 đvht
    Lịch sử văn học Việt Nam    03 đvht
    Trích giảng văn học Việt Nam    06 đvht
    Hà Nội học    03 đvht
-    Kiến thức ngôn ngữ (08 đvht) bao gồm:
    Dẫn luận ngôn ngữ    03 đvht
    Kỹ năng thuyết trình    05 đvht
-    Kiến thức lịch sử - địa lý (07 đvht) bao gồm:
    Lịch sử Việt Nam giản yếu    04 đvht
    Địa lý Việt Nam    04 đvht
 
7.2.2.2. Kiến thức chuyên sâu của ngành chính
-    Bắt buộc:
-    Kiến thức lý thuyết tiếng
    Ngữ pháp tiếng Việt    06 đvht
    Từ vựng tiếng Việt    05 đvht
    Nghi thức lời nói tiếng Việt    04 đvht
    Ngữ âm và chữ viết tiếng Việt    03 đvht
    Phương ngữ tiếng Việt     04 đvht
-    Kiến thức thực hành tiếng nâng cao
    Thực hành tiếng Việt nâng cao 1    05 đvht
    Thực hành tiếng Việt nâng cao 2    05 đvht
    Tiếng Việt chuyên ngành du lịch    08 đvht
    Tiếng Việt chuyên ngành kinh tế - thương mại    08 đvht
    Tiếng Việt thư tín thương mại     04 đvht
-    Tự chọn bắt buộc:
    Ngôn ngữ báo chí    04 đvht
    Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành    04 đvht
    Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và đặc trưng văn hóa dân tộc (trên tư liệu một số biểu tượng ngôn ngữ - văn hóa của tiếng Việt)    04 đvht
    Phong tục tập quán Việt Nam    04 đvht
    Các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam    04 đvht
    Thực hành dịch     04 đvht
7.2.3. Kiến thức ngành thứ hai (được chọn dưới dạng ngành phụ hoặc ngành chính thứ hai).
-    Bắt buộc: Không
-    Tự chọn: Không
7.2.4. Kiến thức bổ trợ tự do (tùy chọn): Không.
7.2.5. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm (chỉ bắt buộc đối với các chương trình đào tạo giáo viên phổ thông và giáo viên dạy nghề).
-    Bắt buộc: Không
-    Tự chọn: Không
7.2.6. Thực tập tốt nghiệp và làm luận văn (hoặc thi tốt nghiệp)
    Thực hiện theo Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGDDT ngày 26 tháng 06 năm 2006

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

KHOA TIẾNG BỒ ĐÀO NHA

Địa chỉ:     Phòng 513 - nhà C
Điện thoại:     (84.24) 35 54 22 76
Fax:         (84.24) 38 54 45 50
Email:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:     http://web.hanu.vn/pt
Facebook:    Khoa tiếng Bồ Đào Nha - Hanu
Tải tài liệu về: Tại đây

    170224 BDN Chua Kito              170224 BDN_Thap Belm                170224 BDN_Samba Carnaval
             Christo Redento                                        Tháp Belém                                            Lễ hội Carnaval
         Rio de Janeiro Braxin                                  Lisbon - Bồ Đào Nha                                            Braxin

1. GIẢNG VIÊN
- Đội ngũ giảng viên trẻ, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, đã tu nghiệp ở Bồ Đào Nha, Mô-dăm-bích và các chuyên gia người Bồ Đào Nha và Braxin;
- Nhiều diễn giả khách mời tại các xê-mi-na, hội thảo chuyên đề là đại sứ, tham tán, tuỳ viên các đại sứ quán hay giáo sư, tiến sĩ của các trường đối tác nước ngoài.

2. SINH VIÊN
- Có nhiều cơ hội nhận học bổng: học bổng toàn phần 01 năm tại ĐH Eduardo Mondlane, ĐH Sư phạm của Mô-dăm-bích, học bổng 03 tháng hè hoặc 01 năm của Viện Camões, Bồ Đào Nha; học bổng Erasmus Plus tại một số trường đối tác Bồ Đào Nha;
- Chương trình trao đổi sinh viên 01 kỳ hoặc 01 năm theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Hà Nội với các trường đối tác tại Bồ Đào Nha, Braxin, Mô-dăm-bích, Macao - Trung Quốc; (xem mục 3);
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tham gia các khóa học đào tạo chuyên sâu, đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Bồ Đào Nha, Braxin, Mô-dăm-bích và Macao, Trung Quốc;
- Được tham gia rất nhiều hoạt động của Nhà trường và của khoa, được tiếp xúc thường xuyên với người bản ngữ qua: Tuần lễ văn hoá các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, các hoạt động thường xuyên của Trung tâm ngôn ngữ Bồ Đào Nha Camões, Câu lạc bộ tiếng Bồ Đào Nha cũng như hoạt động do đại sứ quán các nước nói tiếng Bồ Đào Nha tổ chức.

3. HỢP TÁC QUỐC TẾ
Khoa có quan hệ hợp tác và thỏa thuận trao đổi giáo viên, sinh viên với:
- Đại sứ quán Braxin, Mô-dăm-bích, Ăng-gô-la, Đông Timor, Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại Hà Nội; Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Thái Lan;
- ĐH Tổng hợp Macao, ĐH Thành phố Macao, Viện tiếng Bồ Đào Nha IPOR của Macao, Trung Quốc;
- ĐH Lisbon, ĐH Porto, ĐH Coimbra của Bồ Đào Nha;
- ĐH Brasília, ĐH São Paulo, Viện Giáo dục Đại học Camões của Braxin;
- ĐH Eduardo Mondlane, ĐH Sư phạm của Mô-dăm-bích;
- Viện Camões Bồ Đào Nha: năm 2016 đã khánh thành Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Bồ Đào Nha tại Trường Đại học Hà Nội.

4. CƠ HỘI VIỆC LÀM
- Vị trí công việc: biên dịch, phiên dịch, giáo viên tiếng Bồ Đào Nha, cán bộ hợp tác quốc tế, nhân viên văn phòng thương mại, hướng dẫn viên du lịch, trợ lý dự án;
- Nơi làm việc: các cơ quan, bộ ngành của chính phủ cần sử dụng tiếng Bồ Đào Nha (Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương...); đại sứ quán và văn phòng đại diện các nước nói tiếng Bồ Đào Nha tại Việt Nam và đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài; các doanh nghiệp cần sử dụng tiếng Bồ Đào Nha; các văn phòng thương mại, các trung tâm ngoại ngữ; các công ty dịch vụ du lịch và lữ hành.

5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÔN NGỮ BỒ ĐÀO NHA
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Bồ Đào Nha
- Định hướng Biên- Phiên dịch: 154 tín chỉ

Khối kiến thức giáo dục đại cương: 43 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan: Dẫn luận Ngôn ngữ, Tiếng Việt, Văn hóa Việt Nam, Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới.

 

Khối kiến thức ngành: 64 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 61 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 47 TC
- Lịch sử và Văn hóa Bồ Đào Nha: 3 TC
- Văn học Bồ Đào Nha: 3 TC
- Ngữ âm và âm vị học: 3 TC
- Từ vựng: 2 TC
- Từ pháp và Cú pháp: 3 TC

Tự chọn: 3 TC

Chọn 3 trong số 9 tín chỉ của các học phần sau: Lịch sử và Văn hóa các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, Văn học Braxin, Ngữ dụng học.

 

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (28 tín chỉ)

Bắt buộc: 24 TC
- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 2 TC
- Thực hành dịch viết: 9 TC
- Thực hành dịch nói: 9 TC
- Chuyên đề dịch: 2 TC
- Dịch tháp tùng: 2 TC

Tự chọn: 4 TC
Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Lược dịch - Dịch tổng hợp - Đọc dịch, Kỹ năng mềm, Phân tích diễn ngôn, Mô phỏng dịch hội thảo.

 

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 9 tín chỉ (TC)

-
Kiến tập dịch: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC hoặc
Thực tập: 6 TC

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia

KHOA TIẾNG ITALIA

Địa chỉ: Phòng 316 - Nhà C
Điện thoại: (84.24) 35541795
Fax: (84.24) 38544550
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://ita.hanu.vn/
Facebook : https://www.facebook.com/ItaHanu
Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_Italia_01          170227 K_Italia_03          170227 K_Italia_02

               Tháp nghiêng Pisa                                     Bản đồ Italia                              Đấu trường Colosseum


1. TRÌNH ĐỘ VÀ HỆ ĐÀO TẠO
- Cử nhân Ngôn ngữ Italia – hệ chính quy
- Chương trình đào tạo cử nhân song bằng (ngôn ngữ và một ngành khác) với các đối tác Italia
- Khóa học tiếng Ý ngắn hạn

2. GIẢNG VIÊN
- 15 giảng viên biên chế và thỉnh giảng (02 giảng viên người Italia);
- Toàn bộ giảng viên người Việt Nam được đào tạo ở bậc ĐH và sau ĐH tại Cộng hòa Italia;
- Giảng viên biệt phái từ Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italia.

3. SINH VIÊN
- Quy mô hiện tại: 450 sinh viên;
- Sinh viên năng động, nhiệt tình trong các hoạt động tình nguyện, văn nghệ, thể thao, sự kiện lớn: kỷ niệm Quốc khánh nước CH Italia, Tuần lễ Văn hóa – Ngôn ngữ Italia ở Việt Nam…;
- Hoạt động các ban & Ban truyền thông La Voce ItaHanu, CLB Nói tiếng Ý La Chiacchiera, CLB Yêu sách CAL, CLB Điện ảnh Ý Cineforum;
- Chuỗi Hội thảo với Doanh nghiệp và Nhà Ngoại giao Italia (CCIDI), các chuyến thăm thực tế doanh nghiệp.

4. HỌC BỔNG, HỌC CHUYỂN TIẾP TẠI NƯỚC NGOÀI
- Học bổng của Nhà trường cho sinh viên có thành tích học tập tốt hoặc sinh viên thuộc diện chính sách;
- Học bổng toàn phần của Chương trình Erasmus+ châu Âu và của Bộ Ngoại giao Italia;
- Học bổng bán phần cho các khoá học ngắn hạn (1-2 tháng) hoặc dài hạn (12 tháng);
- Học bổng của các trường đối tác như ĐH dành cho Người nước ngoài Perugia, ĐH Đông phương Napoli và ĐH Tổng hợp Trento;
- Các chương trình học chuyển tiếp: chương trình 3+1/2+2, học ngành phụ, học bằng kép tại các trường ĐH của Italia.

5. THỰC TẬP, VIỆC LÀM
- Nhiều cơ hội thăm quan, thực tập trong năm học: Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Italia, Phòng Thương mại Công nghiệp Italia tại Việt Nam, doanh nghiệp Italia tại Việt Nam (Piaggio, Ariston Thermo, Dệt nhuộm Hưng Yên), các công ty du lịch...;
- Vị trí công việc: giảng viên, biên dịch, phiên dịch, trợ lý dự án, trợ lý giám đốc, hướng dẫn viên du lịch, nhân viên kinh doanh và quản trị du lịch...
- Đơn vị sử dụng lao động: ĐSQ Italia tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam; các tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp có vốn đầu tư của Italia và các doanh nghiệp sử dụng tiếng Anh; các ngân hàng, dự án đầu tư, văn phòng đại diện thương mại, công ty du lịch lữ hành; các trường ĐH và trung tâm đào tạo ngôn ngữ Italia...

Chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ Italia (04 năm, giảng dạy bằng tiếng Italia)
- Định hướng Biên- Phiên dịch: 154 tín chỉ
- Định hướng Du lịch: 154 tín chỉ

Khối kiến thức chung: 43 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Pháp luật đại cương, Ứng dụng Công nghệ thông tin, Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Ngoại ngữ 2, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan:

  Bắt buộc: 06 TC

Dẫn luận Ngôn ngữ học, Nhập môn Việt ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam.

   Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau: Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới, Văn bản tiếng Việt, Tiếng Việt trong hành chức, Dụng học Việt ngữ.

 

Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 61 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A1 đến C1: 45 TC

- Ngôn ngữ học Italia 1: 03 TC

- Ngôn ngữ học Italia 2: 03 TC

- Địa lý và Lịch sử Italia: 02 TC

- Văn hóa và Văn minh Italia: 02 TC

- Ngôn ngữ học đối chiếu: 02 TC

- Văn học Italia: 04 TC

Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 8 tín chỉ của các học phần sau:

- Phân tích văn bản: 02 TC

- Phân tích diễn ngôn: 02 TC

- Tiếng Italia Thương mại: 02 TC

- Tiếng Italia Pháp luật: 02 TC

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 21 TC

- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 03 TC

- Biên dịch 1: 03 TC

- Phiên dịch 1: 03 TC

- Biên dịch 2: 03 TC

- Phiên dịch 2: 03 TC

- Lược dịch: 02 TC

- Ứng dụng công nghệ trong dịch thuật: 02 TC

- Đánh giá, hiệu đính bản dịch: 02 TC

Tự chọn: 06 TC

Chọn 6 trong số 16 tín chỉ của các học phần sau: Dịch chuyên ngành Kinh tế - Thương mại, Dịch văn học, Mô phỏng dịch hội thảo, Nhập môn Du lịch, Tiếng Italia Du lịch 1, Marketing Du lịch.

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Du lịch (27 tín chỉ)

Bắt buộc: 23 TC

- Nhập môn Du lịch: 03 TC

- Tiếng Italia Du lịch 1: 04 TC

- Tiếng Italia Du lịch 2: 04 TC

- Marketing Du lịch: 03 TC

- Địa lý du lịch: 03 TC

- Du lịch qua hình ảnh: 03 TC

- Du lịch bền vững: 03 TC

Tự chọn: 04 TC

Chọn 4 trong số 13 tín chỉ của các học phần sau: Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, Nghiệp vụ văn phòng du lịch, Nhập môn Biên - Phiên dịch, Biên dịch 1, Phiên dịch 1.

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 09 tín chỉ (TC)
- Thực tập: 3 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC (hoặc học phần thay thế trong các môn tự chọn của các định hướng: 6 TC)

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Italia chất lượng cao

KHOA TIẾNG ITALIA

Địa chỉ:     Phòng 316 - Nhà C
Điện thoại:    (84.24) 35541795        
Fax:        (84.24) 38544550
E-mail:      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.     
Website:    http://ita.hanu.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/ItaHanu

Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_Italia_01          170227 K_Italia_03          170227 K_Italia_02

               Tháp nghiêng Pisa                                  Bản đồ Italia                                Đấu trường Colosseum

1. Chương trình đào tạo tiên tiến

- Tham khảo có chọn lọc từ các chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín ở Italia, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động ở Việt Nam.
- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Italia, kiến thức nghề nghiệp cơ bản về lĩnh vực Biên-Phiên dịch và Du lịch, đồng thời trau dồi các kỹ năng mềm và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn khác.
- Tăng cường nội dung kiến thức và thời lượng các hoạt động thực hành, kiến tập, thực tập nhằm giúp sinh viên phát huy tối đa khả năng ngoại ngữ và hiểu biết chuyên ngành và cận ngành.

2. Sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ
- Chuẩn đầu ra đạt trình độ C1 tiếng Italia và trình độ B2 tiếng Anh theo Khung tham chiếu Trình độ Ngoại ngữ chung châu Âu.
- Môi trường học tập bậc đại học có truyền thống hơn 60 năm về giảng dạy và nghiên cứu ngoại ngữ với đội ngũ giảng viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, được đào tạo đúng chuyên ngành tại Cộng hòa Italia.

3. Cơ hội nghề nghiệp lớn
Chương trình tích hợp cả hai định hướng nghề nghiệp Biên-Phiên dịch và Du lịch. Đây cũng là hai lĩnh vực có chính sách đãi ngộ lao động cao và có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí công việc như sau:
- Biên-Phiên dịch: trợ lý, thư ký, biên-phiên dịch viên, cán bộ ngoại giao, biên tập viên tòa soạn, v.v.
- Du lịch: hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, thuyết minh viên tại các điểm du lịch, nhân viên truyền thông, nhân viên marketing tại các văn phòng du lịch, v.v.

4. Cơ hội học tập tại nước ngoài
- Trong thời gian học, sinh viên có thể tham gia các chương trình trao đổi, liên kết với thời lượng từ 01 học kỳ hoặc 02 năm tại các trường đại học đối tác Italia của Trường Đại học Hà Nội.
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn đối với các chương trình cao học về chuyên ngành Ngôn ngữ Italia, Giảng dạy Ngôn ngữ-Văn hóa Italia cho người nước ngoài, Biên-Phiên dịch và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài (Italia, Thụy Sĩ).

5. Giảng viên, chuyên gia nước ngoài và doanh nghiệp cùng giảng dạy
- Đội ngũ giảng viên gồm 3 Tiến sĩ, 8 Thạc sĩ và 03 trợ giảng, trong đó 100% giảng viên được đào tạo đúng chuyên ngành tại Italia và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch và Du lịch.
- Đội ngũ giảng viên thỉnh giảng, công tác viên là các chuyên gia giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm đến từ Đại sứ quán Italia, các doanh nghiệp Italia và Việt Nam tham gia giảng dạy đối với khối kiến thức chuyên ngành về Biên-Phiên dịch và Du lịch.

6. Nội dung chương trình đào tạo Chất lượng cao ngành Ngôn ngữ Italia (04 năm, 163 TC)

- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Italia
- Số tín chỉ: 163 tín chỉ

Khối kiến thức chung: 44 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Tin học cơ sở, Ngoại ngữ 2 (Tiếng Anh), Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng.
 

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan (Bắt buộc: Nhập môn Việt ngữ học, Dẫn luận ngôn ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam; Tự chọn: Lịch sử văn minh thế giới, Tiếng Việt thực hành, Soạn thảo văn bản tiếng Việt, Hà Nội học).
 

Khối kiến thức theo nhóm ngành: 70 tín chỉ (TC)

Khối kiến thức tiếng Italia: 47 TC

- Thực hành tiếng trình độ từ A1 đến C1.

Khối kiến thức ngôn ngữ và văn hóa: 23 TC

- Bắt buộc (19 TC): Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học, Ngôn ngữ học Italia 1, Ngôn ngữ học Italia 2, Văn hóa và Văn minh Italia, Ngôn ngữ học đối chiếu, Văn học Italia và Ngữ dụng học.

- Tự chọn (04 TC): Phân tích văn bản, Phân tích diễn ngôn, Lịch sử nghệ thuật Italia, Tiếng Italia học thuật.
 

Khối kiến thức chuyên ngành: 28 tín chỉ (TC)

Bắt buộc (24 TC):

- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 02 TC
- Biên dịch 1: 03 TC
- Phiên dịch 1: 03 TC
- Biên dịch 2: 03 TC
- Phiên dịch 2: 03 TC
- Nhập môn Du lịch: 02 TC
- Tiếng Italia trong Du lịch: 03 TC
- Nguyên lý cơ bản Marketing: 02 TC
- Tiếng Italia thương mại: 03 TC
Tự chọn (04 TC):

- Dịch chuyên ngành Kinh tế- Thương mại: 02 TC
- Dịch văn học: 02 TC
- Tiếng Italia trong nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: 02 TC
- Tiếng Italia pháp luật: 02 TC
- Thư tín thương mại: 02 TC
 

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ (TC)

- Kiến tập: 02 TC
- Thực tập: 03 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 06 TC