logo
EN
VN

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao

KHOA TIẾNG HÀN QUỐC
Địa chỉ:    Phòng 301 - Nhà C
Điện thoại:    (84.24) 35 54 19 38 hoặc (84.24) 38 54 43 38; số máy lẻ 3301 & 3302
Fax:         (84.24) 38 54 45 50
E-mail:     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:    http://web.hanu.vn/kr
Facebook:    Khoa tiếng  Hàn Quốc Hanu
Mobile:    Ms Ngoãn 0965.800.858    Ms Thu Ngân 0865.870.715
Tải tài liệu về: Tại đây

          170227 K_HQ_03               170227 K_HQ_02               170227 K_HQ_01

                Thành phố Busan                                   Ẩm thực Hàn Quốc                    Nghệ thuật truyền thống Hàn Quốc

1. Chương trình đào tạo tiên tiến

- Tham khảo có chọn lọc từ các chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín ở Hàn Quốc, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của thị trường lao động ở Việt Nam.
- Cung cấp kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ và văn hóa Hàn Quốc, kiến thức cơ bản của chuyên ngành Biên-Phiên dịch, đồng thời rèn luyện các kỹ năng mềm và kỹ năng nghiệp vụ chuyên ngành cần có.
- Tăng cường giờ thực hành, kiến tập, thực tập để sinh viên phát huy tối đa khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, kiến thức chuyên ngành cũng như các kỹ năng mềm.

2. Sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ
- Sinh viên được học đủ số giờ ngoại ngữ để đạt trình độ tiếng Hàn Quốc C1 và tiếng Anh B2 theo khung tham chiếu trình độ ngoại ngữ chung Châu Âu.
- Học trong môi trường đại học có truyền thống về giảng dạy ngoại ngữ, với các giảng viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, được đào tạo đúng chuyên ngành tại Hàn Quốc.

3. Cơ hội nghề nghiệp lớn
Chương trình với định hướng nghề nghiệp Biên-Phiên dịch, đây là ngành hiện đang có chính sách đãi ngộ lao động cao và có nhu cầu lớn về nhân lực chất lượng cao.
Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận những vị trí công việc như sau:
- Trợ lý, thư ký, biên-phiên dịch trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp… của Việt Nam và Hàn Quốc ;
- Chuyên viên hợp tác quốc tế của các cơ quan, tổ chức của Việt Nam;
- Giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm ngoại ngữ ;
- Hướng dẫn viên du lịch.

4. Cơ hội học tập tại nước ngoài
- Trong thời gian học, sinh viên có thể đi học trao đổi 01 học kỳ hoặc 01 năm tại các trường đối tác của Trường Đại học Hà Nội tại Hàn Quốc.
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học các chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc, Giảng dạy Ngôn ngữ- Văn hóa Hàn Quốc tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

5. Giảng viên, chuyên gia nước ngoài và doanh nghiệp cùng giảng dạy
Đội ngũ giảng viên người Việt Nam và Hàn Quốc giỏi chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học; Có sự tham gia của đội ngũ chuyên gia, giáo sư mời giảng, các đại diện doanh nghiệp...

6. Nội dung chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Hàn Quốc chất lượng cao
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Hàn Quốc
- Định hướng Biên - Phiên dịch
- Tổng số tín chỉ: 163 TC

Khối kiến thức chung: 46 tín chỉ (TC) đã bao gồm 11 TC QPAN và GDTC

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tin học, Ngoại ngữ 2.

Khối kiến thức cơ sở ngành: 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và định hướng nghề nghiệp liên quan:

+ Bắt buộc: 06 TC
Dẫn luận Ngôn ngữ, Nhập môn Việt ngữ học, Cơ sở Văn hóa Việt Nam.

+ Tự chọn: 04 TC
Chọn 04 trong số 08 tín chỉ của các học phần sau: Hà Nội học, Lịch sử văn minh thế giới, Tiếng Việt thực hành, Soạn thảo văn bản tiếng Việt.

Khối kiến thức ngành: 65 tín chỉ (TC)

Thực hành tiếng Bắt buộc: 52 TC

- Thực hành tiếng từ trình độ A2 đến C1


Khối kiến thức Ngôn ngữ - Văn hóa Hàn Quốc

+ Bắt buộc: 09 TC
Ngữ pháp, ngữ âm/Từ vựng, Đất nước học, Văn học Hàn Quốc

+ Tự chọn: 04 Tín chỉ
Chọn 04 trong số 08 TC của các học phần sau: Tiếng Hàn kinh tế, Tiếng Hàn du lịch, Thư tín tiếng Hàn, Tiếng Hàn thương mại.

Khối kiến thức chuyên ngành: Định hướng Biên-Phiên dịch (30tín chỉ)

+ Bắt buộc: 22 TC
- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 02 TC
- Thực hành dịch viết: 09 TC
- Thực hành dịch nói: 09 TC
- Biên-Phiên dịch nâng cao: 02 TC
+ Tự chọn : 08 TC
Chọn 08 trong số 16 TC của các học phần sau: Phân tích đánh giá bản dịch; Biên – phiên dịch chuyên đề Báo chí; Biên – phiên dịch chuyên đề Kinh tế - Thương mại; Biên – phiên dịch chuyên đề Du lịch; Biên – phiên dịch chuyên đề Văn hóa – Xã hội; Biên – phiên dịch chuyên đề Pháp luật; Dịch nghe nhìn; Nhập môn dịch song song.

Thực tập và khóa luận tốt nghiệp (12 tín chỉ)

- Thực tập: 06 TC
- Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế: 06 TC