logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân sự (tháng 1 - 2021)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho Phòng Thanh tra-Pháp chế, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân sự (tháng 11 - 2020)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Giáo dục Chính trị,Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Thái Lan và Trung tâm Công nghệ Thông tin – Đào tạo trực tuyến, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự, cụ thể như sau:

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Trung, Khoa tiếng Hàn, Khoa tiếng Italia, Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Giáo dục Chính trị, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...

Về việc tuyển dụng nhân sự (tháng 6 - 2020)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho Khoa Giáo dục chính trị, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:
I. CHỈ TIÊU VÀ TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 02 giảng viên.

Xem thêm...

Tuyển dụng nhân sự (đợt tháng 7 - 2019)

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị thuộc Trường, Nhà trường thông báo tuyển dụng nhân sự,cụ thể như sau:

Xem thêm...