logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Tuyển dụng

Về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thực hiện Kế hoạch số 2048/KH-ĐHHN ngày 29 tháng 8 năm 2018 về việc xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1), Nhà trường thông báo tổ chức tuyển dụng theo hình thức xét tuyển đặc cách cụ thể như sau:

Xem thêm...

Thông báo về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Phòng Truyền thông, Phòng Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Hà Nội thông báo:
A. Các đơn vị và số lượng cần tuyển: 05 đơn vị, 10 người, gồm:

Xem thêm...

Thông báo v/v tuyển nhân sự

Ngày 27/11/2017, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội đã ký Thông báo số 2770/TB-ĐHHN về việc tuyển nhân sự. Theo đó, căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Giáo dục chính trị, Khoa Việt Nam học, Khoa tiếng Anh, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa tiếng Tây Ban Nha, Trung tâm Công nghệ thông tin, Phòng Thiết bị và công nghệ, Khoa Quốc tế học, Khoa tiếng Nhật Bản, Phòng Hành chính – Tổng hợp, Phòng Công tác HSSV & QHDN, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

Xem thêm...

Thông báo tuyển nhân sự

Ngày 01/09/2017, Hiệu trưởng Trường ĐH Hà Nội đã ký ban hành Thông báo số 1939/TB-ĐHHN về việc tuyển nhân sự.
Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Quản trị kinh doanh và Du lịch, Khoa tiếng Hàn Quốc, Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha, Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Italia, Khoa tiếng Đức, Khoa Đào tạo Đại cương, Phòng Thanh tra – Pháp chế, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

Xem thêm...

Thông báo về việc tuyển nhân sự cho một số đơn vị năm học 2016-2017 (III)

Căn cứ đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Phòng Hành chính Tổng hợp, Ban Bảo vệ, Phòng TCCB thông báo:

Xem thêm...