logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Tuyển dụng

Thông báo tuyển nhân sự năm học 2016-2017 (II)

Căn cứ đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Việt Nam học, Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha, Khoa tiếng Tây Ban Nha, Khoa tiếng Nhật, Khoa tiếng Pháp, Khoa tiếng Italia, Khoa tiếng Trung Quốc, Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng TCCB thông báo:

Xem thêm...

Tuyển mới và điều chuyển nhân sự cho một số đơn vị năm học 2016-2017

Căn cứ đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa Quản trị Kinh doanh - Du lịch, Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tài chính-Kế toán, Trung tâm Dịch thuật, Trung tâm Phát triển Hợp tác Việt-Nhật, Phòng TCCB thông báo:

Xem thêm...