logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Lịch làm việc của Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Trường Đại học Hà Nội nămhọc2018-2019 (Đợt 1) (Hội đồng) thông báo Lịch làm việc của Hội đồng như sau:

TT

Thời gian

Nội dung côngviệc

Đơn vị/người thực hiện

Địa điểm

1

28/01/2019

Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển xét đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thư ký Hội đồng

Phòng TCCB

2

28/01/2019

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ ứng viên

Chủ tịch, Thư ký hội đồng

Phòng họp A, Nhà A

3

29/01/2019

Họp Hội đồng thẩm định hồ sơ ứng viên dự tuyển

Hội đồng

Phòng họp A, Nhà A

4

30/01/2019

Thông báo danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thư ký

Hội đồng

Trang điện tử của Nhà trường, tác nghiệp

5

14/02/2019

Họp Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1), Các Ban Kiểm tra, sát hạch xét tuyển viên chức

Hội đồng và Ban Kiểm tra, sát hạch

Phòng họp A

6

19/02/2019

Triệu tập các ứng viên đủ điều kiện để phổ biến nội quy phỏng vấn

Thư ký

Hội đồng

Phòng họp A

7

20/02/2019

Phỏng vấn trực tiếp về trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Ban Kiểm tra, sát hạch

Phòng 204

Nhà A1

8

22/02/2019

Xét hồ sơ ứng viên

Ban Kiểm tra, sát hạch

Phòng 204

Nhà A1

9

25/02/2019

Hoàn thiện hồ sơ trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả xét tuyển đặc cách viên chức năm học 2018-2019 (đợt 1)

Thư ký

Hội đồng10

26/02/2019

Thông báo kết quả tuyển dụng

Hội đồng

Trang điện tử của Nhà trường, tác nghiệp

11

28/02/2019

Xử lý công việc sau khi có kết quả tuyển dụng

Phòng TCCBChi tiết xem tại đây