logo
EN
VN

Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Ngày 02 tháng 11 năm 2006, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 61/2006/QĐ-BTC kèm theo “Qui định về một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình có sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)”. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các qui định, hướng dẫn về các loại định mức đối với các nội dung chi như hướng dẫn tại Quyết định này trước đây do Bộ Tài chính ban hành, hoặc Bộ Tài chính có ý kiến thống nhất để Bộ chủ quản ban hành áp dụng cho một số dự án ODA sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi Quyết định này có hiệu lực thi hành.

(Xem chi tiết nội dung tại đây)

Hiệp định công nhận tương đương văn bằng giáo dục đại học giữa Việt Nam và Trung Quốc

Hiệp định công nhận tương đương văn bằng giáo dục đại học
giữa
Bộ Giáo dục và Đào tạo
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Bộ Giáo dục
nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

Xem thêm...

Những điều cần biết về tuyển sinh CĐ, ĐH năm 2011

Cuốn “Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2011” cung cấp những thông tin quan trọng về tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) trong toàn quốc như: những điều cần ghi nhớ của thí sinh dự thi; lịch công tác tuyển sinh; bảng kí hiệu các đối tượng ưu tiên; bảng phân chia khu vực tuyển sinh của 63 tỉnh, thành phố; mã tuyển sinh tỉnh, thành phố, quận, huyện; mã đăng kí dự thi; danh sách các trường đại học, cao đẳng không tổ chức thi nhưng sử dụng kết quả thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển; những thông tin tuyển sinh của các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng gồm: tên và kí hiệu trường, mã quy ước của nhóm ngành, ngành, chuyên ngành, khối thi, thời gian thi, vùng tuyển và dự kiến tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (chỉ tiêu của từng ngành, hệ đào tạo được công bố trên Website của các trường) và các thông tin chi tiết khác theo đề xuất của các trường.

Xem thêm...

Quy định về học tập của sinh viên Trường Đại học Hà Nội

Ngày 22 tháng 02 năm 2011, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký QĐ số 166/QĐ-ĐHHN ban hành Quy định về học tập của sinh viên Trường Đại học Hà Nội. Văn bản in đã được gửi tất cả các đơn vị giảng dạy và liên quan.

Phòng Đào tạo xin gửi Quy định này dưới dạng điện tử kèm theo các Quy chế của Bộ GD&ĐT.

Xem thêm...

Quy định bổ sung v/v thực hiện Chương trình quản trị kinh doanh (BAP)

Ngày 3/12/2008, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký văn bản số 1613/TB-ĐHHN-ĐT quy định bổ sung về việc thực hiện Chương trình quản trị kinh doanh (BAP) đối với sinh viên "Đại học châu Á".

Xem thêm...