logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 2014 - 2017.

Trường Đại Học Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp đại học hệ Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy, khóa 2014 - 2017 thi ngày 27 tháng 01 năm 2018.

- Chi tiết thông báo xem tại đây.pdf.