logo
EN
VN

Kết quả thi và DS công nhận tốt nghiệp cho sinh viên hệ bằng đại học thứ 2 khóa 2014.

Trường Đại học Hà nội xin thông báo kết quả thi và ds công nhận tốt nghiệp bằng đại học thứ 2 khoa tiếng Anh khóa 2014-2017 ngày thi 27 tháng 01 năm 2018.
1. Kết quả thi.pdf
2. Danh sách công nhận tốt nghiệp.pdf

Nhận đơn phúc khảo từ ngày 01.03.2018 đến hết ngày 15.03.2018.

Mọi thắc mắc liên hệ với chuyên viên phụ trách Nguyễn Thu Hoài Đt: 0243.8544338 - 1135 (trong giờ hành chính).