logo
EN
VN

Thông báo lùi lịch thì tuyển sinh bằng đại học thứ 2, chính qui ngành ngôn ngữ Anh năm học 2017-2018 (đợt 1).

Theo thông báo số 103/QĐ-ĐHHN, ngày 16 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Hà nội, về việc thi tuyển sinh bằng ĐH thứ 2 chính qui ngành ngôn ngữ Anh thi ngày 04.03.2018 (chủ nhật) sẽ lùi 1 tuần đến ngày 10.03.2018 (thứ 7). Thông tin cụ thể xin mời xem file đính kèm.

- Chi tiết thông báo.pdf