logo
EN
VN

Thông báo về việc hoãn thi tuyển sinh hệ VLVH đợt tháng 10 năm 2015

          THÔNG BÁO

Theo kế hoạch tại Thông báo số 1510/TB-ĐHHN ngày 21/09/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội

Trường Đại học Hà Nội tổ chức thi tuyển sinh vào các lớp đại học, hệ vừa làm vừa học các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc và Ngôn ngữ Hàn Quốc vào ngày 24 & 25/10/2015. Tuy nhiên, vì lí do kỹ thuật và theo đề nghị của nhiều thí sinh, Nhà trường chính thức chuyển kỳ thi này sang ngày 21 & 22/11/2015.

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Hà Nội xin thông báo để các thí sinh và quý phụ huynh được biết và thông cảm.

                                                                                  HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH