logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp đại học hệ VLVH đợt tháng 12 năm 2015

Căn cứ chương trình đào tạo đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc và kế hoạch năm học 2015-2016, Nhà trường tổ chức thi tốt nghiệp cho các học viên hệ Vừa làm vừa học của Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành chương trình học tập và các học viên thi lại theo kế hoạch sau:
1. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
- Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Nhật, Khoa Đào tạo Tại chức và các cơ sở đào tạo hệ Vừa làm vừa học 1, 2, 3 thông báo rộng rãi thông tin về kỳ thi tốt nghiệp này và lập Bảng tổng hợp điểm toàn khoá học của những học viên đã hội đủ các điều kiện dự thi, chuyển cho Phòng Đào tạo trước ngày 30 tháng 11 năm 2015 để kiểm tra, tổng hợp, trình Hội đồng thi tốt nghiệp của Nhà trường xét duyệt.
- Các phòng, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng của mình.
2. LỊCH THI: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2015.
Buổi sáng: 7h30: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Dịch Nghe
9h00: Học viên thi môn Dịch Viết
Buổi chiều: 13h15: Học viên làm thủ tục vào phòng thi để thi môn Lý thuyết tiếng
3. ĐỊA ĐIỂM THI: Trường Đại học Hà Nội, Km9 Đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.
4. ĐĂNG KÝ THI LẠI, LỆ PHÍ THI:
- Đăng ký thi lại tại Phòng Đào tạo (118 nhà A) từ ngày 01 đến ngày 07 tháng 12 năm 2015. Lệ phí thi lại: 250.000 đồng/01 môn nộp tại Phòng Tài chính-Kế toán (phòng 106, nhà A)..
- Học viên mới được duyệt cho thi lần đầu: Kinh phí thi 500.000 đồng/01 sinh viên được thu gộp vào học phí học phần 8.
Danh sách phòng thi, địa điểm thi chi tiết sẽ được niêm yết tại Website www.hanu.edu.vn của Trường Đại học Hà Nội vào lúc 17h00 ngày 11 tháng 12 năm 2015.