logo
EN
VN

Kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016

Trường Đại học Hà Nội thông báo kết quả thi tốt nghiệp ĐH hệ VLVH và ĐTTX, ngành ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, kỳ thi ngày 25.02.2016 như sau:

. 1. Hệ VLVH:
                       Ngành Ngôn ngữ Anh: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
                       Ngành Ngôn ngữ Nhật: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf).
2. Hệ Đào tạo từ xa: kết quả thi; danh sách tốt nghiệp (pdf). 

3. Nhà trường nhận phúc khảo bài thi (có mẫu đơn in sẵn) từ ngày 28/02 đến 09/3/2017 tại phòng 118, tầng 1, nhà A.

[Nguồn Phòng Quản lý Đào tạo]