logo
EN
VN

Thông báo thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc.

Trường Đại Học Hà Nội thông báo lịch thi tốt nghiệp Đại học hệ Vừa làm vừa học ngành Ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung Quốc, Hàn Quốc lịch thi ngày 27 tháng 01 năm 2018.

- Chi tiết thông báo xem tại đây.pdf.