logo
EN
VN

Giới thiệu chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh

1. Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (thông báo tuyển sinh năm 2019 xem tại đây)
- Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành bằng tiếng Anh, cập nhật chương trình quốc tế, có tính ứng dụng cao;
- Đội ngũ giảng viên là PGS, TS, có phương pháp giảng dạy hiện đại, luôn cập nhật, được đào tạo chủ yếu ở các nước Pháp, Mỹ, Úc.
- Thời gian học linh hoạt, giúp học viên dễ sắp xếp công việc để tập trung học tập, nghiên cứu.
- Môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, có sự hỗ trợ tối đa về mặt học thuật và hành chính, giúp học viên yên tâm học tập nghiên cứu.

190523 quan tri kinh doanh_041 190523 quan tri kinh doanh_03

2. Đối tượng tuyển sinh
- Cử nhân Quản trị kinh doanh
- Tốt nghiệp đại học một số ngành khác có thể đăng ký dự thi vào chuyên ngành Quản trị kinh doanh sau khi đã học bổ sung kiến thức theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 6 Quy chế Đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Điều kiện tuyển sinh
3.1. Văn bằng: 
- Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi;
- Đã tốt nghiệp đại học ngành gần với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức theo quy định;
- Văn bằng đại học do cơ sở nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.
3.2. Kinh nghiệm công tác chuyên môn
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) trừ trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên, ngành đúng, hoặc phù hợp với chuyên ngành dự thi.
- Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đăng ký dự thi (tính từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày dự thi) đối với người tốt nghiệp đại học một số ngành khác đăng ký dự thi vào chuyên ngành đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

4. Điều kiện ưu tiên
4.1. Đối tượng ưu tiên
a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;
c) Con liệt sĩ;
d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại điểm a).
e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.
4.2. Mức ưu tiên
Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ 2 (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ 2 và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản.
4.3. Yêu cầu
Các đối tượng ưu tiên phải có đủ các giấy tờ minh chứng hợp lệ và phải nộp đầy đủ, đúng thời hạn cùng với hồ sơ đăng kí dự thi.

5. Cơ hội việc làm
- Nghiên cứu viên và giảng viên tại các học viện, nhà trường về kinh tế, quản trị kinh doanh và các lĩnh vự liên quan khác:
- Cán bộ lãnh đạo, quản lý, quản trị, điều hành các cấp trong cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, các tổ chức quốc tế:
- Chủ tịch, thành viên hội đồng quản trị, giám đốc điều hành, thành viên ban giám đốc, các trưởng phó phòng của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp trong và ngoài nước:

6. Chương trình đào tạo
- Thời gian học: 2 năm, tập trung
- Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ¸ cụ thể như sau:
+ Khối kiến thức chung (bắt buộc): 07 tín chỉ
+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành: 38 tín chỉ, trong đó Bắt buộc: 17 tín chỉ và Lựa chọn: 21 tín chỉ
+ Luận văn: 15 tín chỉ
- Tên các học phần và số tín chỉ

 

Stt

Tên học phần

Ghi chú

I

Khối kiến thức chung

 

1

Triết học (Philosophy)

 

2

Phương pháp nghiên cứu (Research Methodology)

 

3

Tiếng Anh trong nghiên cứu (English for Academic Research)

 

II

Khối kiến thức cơ sở ngành

 

2.1

Bắt buộc:

 

4

Quản trị chiến lược nâng cao (Advanced Strategic Management)

 

5

Quản trị tác nghiệp (Operations Management)

 

6

Kế  toán  cho  các  quyết  định  quản trị (Accounting for Management Decisions)

 

7

Quản trị tài chính chiến lược (Strategic Financial Management)

 

2.2

Tự chọn:

 

8

Kinh tế học quản lý (Managerial Economics)

 

9

Quản trị nhân sự nâng cao (Advanced Human Resource Management)

 

10

Quản trị và hành vi tổ chức (Management & Organizational Behaviour)

 

11

Hệ thống thông tin và xử lý thông tin kinh tế (Information System and Economic Data)

 

12

Thống kê ứng dụng (Applied Statistics)

 

13

Tiếng Anh trong giao tiếp kinh doanh (English for Business Communiation)

 

III

Phần kiến thức chuyên ngành

 

3.1

Các học phần bắt buộc

 

14

Quản trị Marketing nâng cao (Avanced Marketing Management)

 

15

Quản trị kinh doanh quốc tế (International Business Management)

 

16

Kinh tế lượng nâng cao (Advanced Econometrics)

 

3.2

Các học phần lựa chọn

 

17

Môi trường pháp lý kinh doanh (Legal Environment for Business)

 

18

Lãnh đạo doanh nghiệp (Leadership in organizations)

 

19

Khởi nghiệp (Enterpreneurship)

 

20

Marketing điện tử (E-marketing)

 

21

Phương pháp nghiên cứu thị trường (Marketing Research Methods)

 

22

Tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

 

23

Quản trị rủi ro tài chính (Financial Risk Management)

 

24

Thị trường chứng khoán (Securities Market)

 

25

Thuế doanh nghiệp (Business Taxation)

 

26

Kế toán doanh nghiệp nâng cao (Advance Corporate Accounting)

 

IV

Luận văn (Thesis)

 

 

 

 

 

7. Địa chỉ liên hệ
- Khoa Sau Đại học – Trường Đại học Hà Nội
- Địa chỉ: Phòng 211 nhà C, trường Đại học Hà Nội, km số 9, đường Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Hà Nội
- Điện thoại: (024)38544498
- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; Website: saudaihoc.hanu.vn; FB: Sau Dai Hoc Hanu