logo
EN
VN

Học phí các chương trình đào tạo sau đại học

Học phí các chương trình đào tạo sau đại học

Stt

Bậc học/Ngành học

Mức thu/năm

1

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh

24.000.000đ/năm

2

Thạc sĩ Ngôn ngữ Nga

24.000.000đ/năm

3

Thạc sĩ Ngôn ngữ Nhật

24.000.000đ/năm

4

Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp

24.000.000đ/năm

5

Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp - Định hướng Biên phiên dịch

24.000.000đ/năm

6

Thạc sĩ Ngôn ngữ Trung Quốc

24.000.000đ/năm

7

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

26.000.000đ/năm

8

Thạc sĩ Chính sách công

Đang cập nhật

9

Thạc sĩ Ngôn ngữ Việt Nam

Đang cập nhật

10

Tiến sĩ Ngôn ngữ Anh

34.000.000đ/năm

11

Tiến sĩ Ngôn ngữ Nga

34.000.000đ/năm

12

Tiến sĩ Ngôn ngữ Pháp

34.000.000đ/năm