logo
EN
VN

Công nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh Thạc sĩ năm 2020 (đợt 1)

Ngày 3/9/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội ký quyết định số 1634/QĐ-ĐHHN công nhận kết quả kỳ thi tuyển sinh thạc sĩ năm 2020 (đợt 1), cụ thể như sau:
Kết quả thi, danh sách trúng tuyển: Xem tại đây
Nguồn: Phòng QLĐT