logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh thạc sĩ LL&PP giảng dạy tiếng Anh liên kết với ĐH Victoria, giai đoạn 1

Ngày 23 tháng 11 năm 2011, Hiệu trưởng trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 1550/ĐHHN-TB-ĐT về việc Tuyển sinh Thạc sĩ Lý luận và Phương pháp giảng dạy tiếng Anh (MTESOL) liên kết với Đại học Victoria (Australia), giai đoạn 1 (PG)

Thông tin chi tiết xem tại đây (pdf)

[Nguồn: Phòng Đào tạo]