logo
EN
VN

Thông báo tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với ĐH Louvain

Ngày 10/4/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ký Thông báo số 432/TB-ĐHHN-ĐT về việc tuyển sinh đào tạo thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp liên kết với Trường Đại học Louvain (Vương quốc Bỉ).

 

1. Đối tượng tuyển sinh:

Người Việt Nam có bằng cử nhân tiếng Pháp các hệ (chính quy, từ xa, chuyên tu, vừa làm vừa học, văn bằng hai).

 

2. Điều kiện nhập học:

- Nộp hồ sơ xin hoc (theo mẫu hướng dẫn);

- Dự kiểm tra năng lực tiếng Pháp theo dạng thức DALF-C1 (người chưa đạt sẽ được học bổ túc tiếng Pháp).

 

3. Thời gian và chương trình đào tạo:

- Thời gian: 02 năm;

- Chương trình đào tạo liên kết do Trường Đại học Hà Nội và Trường Đại học Louvain cùng xây dựng gồm 120 tín chỉ châu Âu (ECTS), kể cả luận văn thạc sĩ (xem khung chương trình gửi kèm).

4. Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Pháp.

5. Hình thức giảng dạy: Một phần giảng dạy tại chỗ, một phần giảng dạy từ xa.

6. Đội ngũ giáo viên: 50% giảng viên của Trường Đại học Louvain, 50% giảng viên của Trường Đại học Hà Nội.

7. Địa điểm đào tạo: Tại Trường Đại học Hà Nội; mỗi năm có 04 suất học bổng 3 tháng thực tập tại Trường Đại học Louvain.

 

8. Văn bằng:

 

Học viên đạt yêu cầu theo quy định của hai bên sẽ được cấp 02 bằng: Trường Đại học Louvain cấp bằng “Thạc sĩ Ngữ văn Pháp”; Trường Đại học Hà Nội cấp bằng “Thạc sĩ Ngôn ngữ Pháp”.

9. Kinh phí đào tạo:

 

Học viên Việt Nam và châu Á nộp học phí 19.600.000 đồng/năm tại Phòng Tài chính-Kế toán, P.106, nhà A, Trường Đại học Hà Nội; nộp phí hành chính 896.000 đồng/năm cho Trường Đại học Louvain.

 

10. Đăng ký học: tại Khoa Đào tạo Sau đại học, P.211, nhà C, Trường Đại học Hà Nội, ĐT: (04) 38544498, từ 01/4 đến 15/9/2012.

Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ với Ông Vũ Văn Đại – Phụ trách chương trình đào tạo (ĐT DĐ: 0903466446, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , hoặc truy cập trang mạng: http://hanu.edu.vn/sdh.

 

 

Xem Thông báo tại đây [pdf].

Xem Chương trình học tại đây [pdf].

Tải Phiếu đăng ký tại đây [doc].