logo
EN
VN

Cơ hội học tập tại Italia

Được thành lập vào tháng 4/2011, Trung tâm Ngôn ngữ Văn hóa Italia và Phát triển hợp tác, Trường Đại học Hà Nội là đơn vị công lập tiên phong trong nhiệm vụ phát triển hợp tác đa lĩnh vực với các trường đại học và các tổ chức lớn ở Italia nói riêng và trong lĩnh vực đào tạo và quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Italia với các trường đại học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới nói chung. Trung tâm hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực liên quan đến giáo dục, đào tạo và phát triển hợp tác quốc tế và đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác với gần 20 trường Đại học công lập hàng đầu của Italia và các tổ chức khác như Trung tâm Giáo dục Quốc tế Urbino, cầu nối giữa Việt Nam và các doanh nghiệp vùng Marche (Italia).

Một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Trung tâm đã đang thực hiện và mang lại rất nhiều kết quả tốt đẹp là việc hướng dẫn thông tin, hỗ trợ và gửi sinh viên Việt Nam sang theo học các chương trình trao đổi, chuyển tiếp, ngành phụ hoặc các chương trình bậc đại học và sau đại học theo các chuyên ngành khác nhau tại các trường đại học công lập nổi tiếng của Italia. Từ năm học 2012-2013, Trung tâm mở rộng nhiều chương trình phù hợp với tất cả các ngành đào tạo của Trường Đại học Hà Nội, tạo cơ hội cho sinh viên toàn Trường tham gia các khóa học tại Italia, mở cánh cửa kiến thức chuyên môn cũng như kỹ năng sống, kỹ năng làm việc tại châu Âu, bao gồm các chương trình sau:

Các chương trình bậc đại học (pdf);

- Chương trình LKĐT Cử nhân Kinh tế doanh nghiệp với Đại học Tổng hợp Sannio (Italia)

Chương trình CNTT Ứng dụng trực tuyến - Cơ hội sở hữu bằng đại học công lập Italia

Chương trình Chuyển đổi bằng CNTT - Cơ hội học tâp và nhận bằng Đại học Công lập Italia trong 1 năm

Cơ hội học tập tại Italia

Các chương trình bậc sau đại học (pdf).