logo
EN
VN

Các chương trình đào tạo

C hiến lược phát triển của trường là giữ vững vị thế hàng đầu về nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ và quốc tế học ở mọi cấp độ từng bước phát triển đa ngành trên nền ngoại ngữ.. .

Chương trình chính quy

Chương trình đào tạo chính quy liên kết với nước ngoài

Học cùng lúc hai chương trình (dành cho sinh viên chính quy)

Chương trình đào tạo Vừa làm vừa học (tại chức)

Chương trình đào tạo từ xa

Văn bằng 2