logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Chương trình đào tạo cử nhân hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao

KHOA TIẾNG TRUNG QUỐC

Địa chỉ: Phòng 313 - 315 - 317 Nhà C
Điện thoại: (84.024) 38 54 77 60       
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://cn.hanu.vn
Facebook: Khoa tiếng Trung Quốc Hanu

Tải tài liệu về: Tại đây


180319 trung quoc_01 180319 trung quoc_02 180319 trung quoc_03
Chương trình cử nhân ngành Ngôn ngữ Trung Quốc chất lượng cao
(tên đúng của BGD quy định là Chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học ngành ngôn ngữ Trung Quốc)

1. Chương trình đào tạo tiên tiến
- Tham khảo có chọn lọc từ các chương trình đào tạo quốc tế của Trung Quốc đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội.
- Cung cấp kiến thức về biên-phiên dịch, đặc biệt trong các lĩnh vực dịch thuật ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, du lịch, báo chí, pháp luật,các phương pháp và kỹ xảo chính trong biên-phiên dịch; nắm vững các kiến thức và khái niệm, những quy tắc lễ nghi giao tiếp cơ bản trong ngành Du lịch và Thương mại, có thể đàm phán hợp đồng, tiếp thị sản phẩm, giải quyết tranh chấp thương mại,
- Nhiều giờ thực hành tiếng, làm việc nhóm, được học trao đổi ít nhất 01 học kỳ và thực tập tại doanh nghiệp ở Trung Quốc hoặc Đài Loan (Trung Quốc) để sinh viên có cơ hội nâng cao thực hành tiếng, kết nối doanh nghiệp và trải nghiệm văn hóa tại nước bạn.

2. Sử dụng thành thạo 2 ngoại ngữ
- Sinh viên được học đủ số giờ ngoại ngữ để đạt trình độ tiếng Trung Quốc C2 và tiếng Anh B2 nhằm nâng cao kĩ năng thực hành tiếng, từ đó hiểu biết sâu về các lĩnh vực kinh tế thương mại, du lịch và biên phiên dịch phục vụ học tập và công việc sau này.
- Học ngoại ngữ với một trường đại học có truyền thống về giảng dạy ngoại ngữ đến nay vừa tròn 60 năm với các giảng viên nhiệt tình, giỏi chuyên môn, được đào tạo tại Trung Quốc và Đài Loan(Trung Quốc) .

3. Cơ hội nghề nghiệp lớn
Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, mong muốn tuyển dụng được những người lao động có năng lực sử dụng tiếng Trung Quốc thành thạo, khả năng tiếng Anh tốt, đồng thời có kiến thức sâu về văn hóa, đất nước con người, tình hình chính trị, kinh tế của Trung Quốc, có kiến thức chuyên môn về chuyên ngành kinh tế, thương mại và du lịch, đảm bảo có thể đảm nhiệm ngay các vị trí công việc sau khi được tuyển dụng.

4. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhận công việc trong nhiều lĩnh vực
- Biên phiên dịch: biên dịch trong các lĩnh vực dịch thuật ngoại giao, chính trị, kinh tế, giáo dục, du lịch, báo chí, pháp luật; có thể dịch song song, dịch nối tiếp, dịch nghe nhìn trong nhiều lĩnh vực.
- Biên tập viên, phóng viên báo chí: biên tập viên cho đài truyền hình,đài phát thanh,...
- Thư ký: thư ký văn phòng, thư ký giám đốc,... 
- Giáo dục, đào tạo: giảng dạy tiếng Trung Quốc cho bậc phổ thông và đại học, chuyên viên quản lý đào tạo, ...
- Nhân viên kinh doanh: nhân viên marketing du lịch, quản lý nhà hàng, khách sạn, quản lý điều hành du lịch, ...

5. Học trao đổi hoặc chuyển tiếp tại nước ngoài
- Trong thời gian học, sinh viên được đi học trao đổi 01 kỳ hoặc 01 năm tại các trường đối tác của Trường Đại học Hà Nội tại Trung Quốc và Đài Loan(Trung Quốc) .
- Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp tục theo học các chương trình Thạc sĩ về Du lịch hoặc Ngôn ngữ tại các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

6. Giảng viên và chuyên gia
- 100% giảng viên được đào tạo tại nước ngoài, tất cả giảng viên đều có học vị tiến sĩ được đào tạo tại nước ngoài.
- Các chuyên gia về ngôn ngữ đến từ các trường đại học ở Trung Quốc làm việc tại Viện Khổng Tử tại Trường Đại học Hà Nội cùng phối hợp giảng dạy.

7. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN NGÀNH NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC CHẤT LƯỢNG CAO
- Thời gian đào tạo: 04 năm
- Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Trung Quốc
- Tổng số tín chỉ: 163 TC
- Định hướng: Không phân định hướng

Khối kiến thức chung: 42 tín chỉ (TC) đã bao gồm 11 TC GDQPAN &GDTC

Cung cấp kiến thức chung mà sinh viên các chương trình đại học cần biết: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ chí Minh, Tin học, Tiếng Anh, Giáo dục Thể chất, Giáo dục Quốc phòng-An ninh.

Khối kiến thức cơ sở ngành : 10 tín chỉ (TC)

Cung cấp kiến thức nền tảng để học ngành ngôn ngữ và các định hướng nghề nghiệp liên quan:
Bắt buộc 06 TC: Nhập môn Việt ngữ học, Dẫn luận ngôn ngữ học, Cơ sở văn hóa Việt Nam,
Tự chọn 04 trong 08 TC của các học phần sau: Lịch sử văn minh thế giới, Tiếng Việt thực hành, Soạn thảo văn bản tiếng Việt, Hà Nội học.
 
Khối kiến thức theo nhóm ngành: 68 tín chỉ (TC)
Khối kiến thức tiếng Trung Quốc: 42 TC gồm các học phần sau: Thực hành tiếng trình độ từ A1 đến C2, thực hành tiếng nâng cao

Khối kiến thức ngôn ngữ - văn hóa văn học Trung Quốc 24 TC gồm: 21 TC bắt buộc gồm các học phần sau:
Phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học,Ngữ âm tiếng Trung Quốc,Từ vựng tiếng Trung Quốc, Ngữ pháp tiếng Trung Quốc, Lịch sử văn học Trung Quốc, Đất nước học Trung Quốc;

Chọn 05 trong số 15 TC gồm các học phần sau:
Ngôn ngữ học đối chiếu, Tiếng Trung Quốc cổ đại, Ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc, Trích giảng văn học Trung Quốc, Văn hóa dân gian Trung Quốc, Giao tiếp liên văn hóa.

Khối kiến thức chuyên ngành: 32 tín chỉ (TC)

Bắt buộc: 24 tín chỉ ( TC)
- Nhập môn Biên-Phiên dịch: 03 TC
- Nhập môn du lịch: 03 TC
- Thực hành dịch nói 1: 03 TC
- Thực hành dịch viết 1: 03 TC
- Thực hành dịch nói 2: 03 TC
- Thực hành dịch viết 2: 03 TC
- Tiếng Trung du lịch : 03 TC
- Tiếng Trung thương mại: 03 TC

Tự chọn: 8 tín chỉ ( TC). Chọn 8 trong số 20 TC của các học phần sau:
- Dịch báo chí: 02 TC
- Dịch chuyên ngành kinh tế thương mai: 02 TC
- Dịch chuyên ngành Du lịch: 02 TC
- Dịch chuyên ngành pháp luật : 02 TC
- Dịch nghe nhìn: 02 TC
- Nhập môn Dịch nói song song: 02 TC
- Ghi chép trong dịch nói : 02 TC
- Nghiệp vụ lễ tân: 02 TC
- Tiếng Trung Quốc hướng dẫn du lịch: 02 TC
- Tiếng Trung Quốc khách sạn, nhà hàng: 02 TC
 
Thực tập và khóa luận tốt nghiệp: 11 tín chỉ (TC)
- Kiến tập: 02 TC
- Thực tập: 03 TC
- Khóa luận tốt nghiệp: 06 TC

Địa chỉ: Phòng 313 - 315 - 317 Nhà C
Điện thoại: (84.024) 38 54 77 60        
E-mail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: http://cn.hanu.vn
Facebook: Khoa tiếng Trung Quốc Hanu