logo
EN
VN

Giới thiệu về VOYAGE

200601 Du an Voyage_logo VOYAGE (Opportunities for the Young and Graduates’ Employability in Vietnam) là Dự án “Tăng cường cơ hội tiếp cận việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2015-2018. Đây là dự án hợp tác xuyên quốc gia được xây dựng trên cơ sở các mối quan hệ đối tác đa phương, giữa các tổ chức giáo dục phát triển tại châu Âu và các trường đại học trên thế giới, và chuyển giao xây dựng năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam.

Kết quả của Dự án là xây dựng được 1 cổng thông tin trực tuyến http://voyage.hanu.vn - nơi kết nối đa chiều giữa các bên: các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các trường đại học, sinh viên và người tốt nghiệp: 

 VOYAGE cho phép các tổ chức doanh nghiệp có thể đăng tải thông tin việc làm, tìm kiếm CV của sinh viên tốt nghiệp theo các tiêu chí khác nhau tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp. Những CV này đều đã được trường Đại học xác nhận;

 Tại VOYAGE, sinh viên tốt nghiệp có cơ hội khởi tạo hồ sơ chuyên nghiệp và tin cậy, ứng tuyển trực tuyến và nhanh chóng cho các vị trí công việc mong muốn và tham gia đánh giá chất lượng đào tạo của trường Đại học của mình;

- VOYAGE giúp cho các trường Đại học có thể nâng cao giá trị cho sinh viên của mình, duy trì mối quan hệ lâu dài với doanh nghiệp tham gia hệ thống và thu thập phản hồi của người tốt nghiệp để có thể đánh giá và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo.

200601 Du an Voyage_01

Tính đến tháng 5 năm 2020, hệ thống VOYAGE đã có: 

+ 09 trường Đại học ở Việt Nam tham gia, bao gồm: Trường Đại học Hà Nội (HANU), Học viện Bưu chính Viễn thông (PTIT), Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương (NUAE), Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC), Đại học Thái Nguyên (TNU), Cao đẳng Du lịch Hà Nội (HTC), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Nội vụ (HUHA)

+ 8384 sinh viên/người tốt nghiệp đăng ký tài khoản trên hệ thống

+ 109 doanh nghiệp đã đăng ký với gần 10,000 CV đã được tải xuống

Hiện giờ, hệ thống VOYAGE đang hoàn toàn miễn phí và còn tiếp tục mở rộng và phát triển với nhiều trường Đại học và Doanh nghiệp. 
Để có thể được hướng dẫn về cách lập tài khoản và sử dụng hệ thống, mời bạn truy cập vào trang: http://voyage.hanu.vn hoặc liên hệ với cán bộ phụ trách của trường Đại học Hà Nội: 

- Anh Nguyễn Hoàng Dương: 0974679977 hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
- Chị Ngô Phương Dung: 0915552681 hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.