logo
EN
VN

Thông báo về việc khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp và của Dự án Voyage

Trường Đại học Hà Nội yêu cầu toàn bộ sinh viên chính quy Khóa 2016-2020 và các khóa trở về trước chuẩn bị tốt nghiệp năm nay tạo tài khoản và tham gia trả lời khảo sát trên trang thông tin của Dự án VOYAGE: http://voyage.hanu.vn/

Trang thông tin VOYAGE là kết quả của Dự án “Tăng cường cơ hội việc làm cho thanh niên và người tốt nghiệp ở Việt Nam” do Liên minh Châu Âu tài trợ với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và tạo kết nối giữa sinh viên và doanh nghiệp. Sinh viên đăng ký tham gia trang thông tin này sẽ được hỗ trợ viết và duy trì Hồ sơ xin việc theo mẫu chuẩn của Châu Âu và được Trường Đại học Hà Nội xác nhận, giới thiệu đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu, phù hợp với năng lực và thiên hướng nghề nghiệp của từng sinh viên. Hiện này, đã có hơn 8,400 sinh viên/người tốt nghiệp từ 9 trường đại học của Việt Nam tham gia; và có hơn 109 doanh nghiệp đã đăng ký trên hệ thống với gần 10,000 CV đã được tải xuống. Đây là cơ hội tốt cho sinh viên tiếp cận với thị trường việc làm trong và ngoài nước.

Sinh viên tham gia hệ thống và làm khảo sát theo các bước sau:
1. Truy cập hệ thống VOYAGE qua đường dẫn: http://voyage.hanu.vn
2. Tạo lập tài khoản để cập nhật hồ sơ xin việc trên hệ thống (Đường dẫn hướng dẫn đăng ký tài khoản trên hệ thống VOYAGE: https://youtu.be/qZA9xxHsrfI)
3. Tham gia khảo sát trên hệ thống: chọn “Bảng câu hỏi” trong mục Sinh viên như hình dưới đây (hoặc mục “Questionnaire” nếu để ngôn ngữ tiếng Anh)

200629 Voyage

(Đường dẫn hướng dẫn trả lời bản khảo sát trên Hệ thống VOYAGE: https://youtu.be/ZOf3Fx8oo5A)

Thời gian hoàn thành: 17h00, ngày 11 tháng 7 năm 2020

Tổ chức thực hiện

Nhà trường giao cho Phòng Quản lý Đào tạo, Phòng Công tác học sinh-sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm Công nghệ thông tin và các phòng ban, khoa, bộ môn chịu trách nhiệm thực hiện Thông báo này.

Yêu cầu toàn bộ sinh viên Khóa 2016-2020 và sinh viên các khóa trước đó chuẩn bị tốt nghiệp năm nay tham gia các khảo sát nêu trong Thông báo này đúng thời hạn và trả lời TRUNG THỰC các câu hỏi khảo sát đi kèm. Nhà trường sẽ căn cứ vào sự tham gia của sinh viên để xét điểm rèn luyện cuối khóa. 

Thông tin chi tiết thông báo xem tại đây.