logo
EN
VN

Hội nghị khởi động Dự án: Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á

HANU - Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” là một trong số các dự án Erasmus+ KA2 do Ủy ban Châu Âu tài trợ nhằm tăng cường năng lực cho các trường đại học. Với vai trò là điều phối Dự án PURSEA, sáng ngày 26/02/2020, Trường Đại học Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị khởi động Dự án.

Tham dự Hội nghị có ông Tom Corrie – Tham tán thứ nhất, phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam, bà Ouidad Tebbaa – Giám đốc Văn phòng Châu Á Thái Bình Dương tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), ông Nguyễn Ngọc Điện – Chủ tịch Hội nghị các trường đại học Pháp ngữ khu vực Châu Á Thái Bình Dương CONFRAISIE – AUF, đại diện Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, TS Phạm Ngọc Thạch – Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội, các thầy cô là Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và các đại diện của các đơn vị tham gia Dự án và 01 đầu cầu trực tuyến Campuchia.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội đã nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của vấn đề nâng cao quản trị đại học với giáo dục đại học ở các nước trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Tuy nhiên để nâng cao quản trị đại học theo hướng tự chủ, tiên tiến và hiệu quả cũng đặt ra rất nhiều khó khăn, thách thức đối với mỗi trường. Để hỗ trợ các trường trong khu vực Đông Nam Á giải quyết các khó khăn, thách thức trên, Tổ chức các trường đại học Pháp ngữ - Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương đã kết nối 15 trường đại học tại Châu Âu và Châu Á cùng xây dựng Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á”.

200226 Khoi dong_PURSEA_01

TS Phạm Ngọc Thạch - Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Hà Nội đã nhấn mạnh đến vai trò, tầm quan trọng của vấn đề nâng cao quản trị đại học với giáo dục đại học ở các nước trên thế giới và khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam và Campuchia nói riêng.

Trường Đại học Hà Nội có kinh nghiệm nhiều năm tham gia thực hiện các dự án KA1 về trao đổi giảng viên, sinh viên và dự án KA2 về nâng cao năng lực thể chế do Liên minh Châu Âu tài trợ như: Dự án Voyage, Dự án Motive, Dự án Marco Polo, Dự án RecoAsia, Dự án LAB-MOVIE. Việc được tin tưởng lựa chọn là đơn vị điều phối Dự án PURSEA vừa là niềm vinh dự tự hào vừa đặt ra trách nhiệm rất cao đối với Trường Đại học Hà Nội. Với những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong thực hiện các dự án của Liên minh Châu Âu, Nhà trường cam kết sẽ thực hiện tốt vai trò là đơn vị điều phối và mong muốn sự cam kết tham gia có hiệu quả các các trường đối tác, sự hỗ trợ tích cực của Tổ chức đại học Pháp ngữ. Trường Đại học Hà Nội cũng tin tưởng rằng, với sự đồng tâm hiệp lực của tất cả các trường tham gia, Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” sẽ gặt hái được nhiều thành công. Đối với các trường đại học tại Việt Nam nói riêng, kết quả của Dự án sẽ giúp các trường xây dựng được bộ công cụ hoạch định chiến lược, kế hoạch phát triển của mình phù hợp với bối cảnh đang tiến hành đổi mới cơ chế quản trị đại học, tự chủ đại học ở trong nước hiện nay.

Trong bài phát biểu của mình, ông Tom Corrie – Tham tán thứ nhất, Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam hoan nghênh và gửi lời cảm ơn tới các trường đại học đã tham gia Dự án PURSEA ngày hôm nay. Ông cũng khẳng định Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam không chỉ đảm bảo về tài chính mà luôn sẵn sàng có mặt khi các trường cần sự hỗ trợ. Vì vậy với sự hỗ trợ của các trường đại học tại Bỉ, Pháp, Đức, ông tin tưởng rằng các trường tham gia Dự án sẽ được cải thiện về năng lực quản trị đại học, nâng cao chất lượng, là động lực để khuyến khích nhiều trường đại học khác phát triển theo hướng này.

200226 Khoi dong_PURSEA_05

Ông Tom Corrie – Tham tán thứ nhất – Phái đoàn của Liên minh châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh đến các dự án của Châu Âu với các trường đại học ở Việt Nam và khu vực

Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) được thực hiện trong 3 năm (2020 – 2023) với mục đích tăng cường năng lực quản trị đại học cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của 08 trường đại học tại Đông Nam Á thông qua hoạt động xây dựng và triển khai chiến lược phát triển theo đặc thù của mỗi trường. Tham gia Dự án có 16 thành viên, trong đó có 8 trường đại học tại châu Á – Thái Bình Dương là các trường triển khai hoạt động và thụ hưởng trực tiếp các kết quả của Dự án. Các đối tác châu Âu sẽ cử chuyên gia có kinh nghiệm về quản trị đại học, quản lý thay đổi, quản lý rủi ro tới tập huấn nâng cao năng lực cho các trường trong khu vực Châu Á. Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đóng vai trò là đồng điều phối, quản lý hành chính và tài chính của Dự án.

200226 Khoi dong_PURSEA_02

Các trường tham gia Dự án sẽ trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau triển khai hoạt động thông qua các khóa tập huấn tại Việt Nam, Campuchia, Pháp và Bỉ. Hoạt động của Dự án được chia thành 10 nhóm, trong đó các nhóm hoạt động 2: Tự đánh giá mức độ và đặc điểm tự chủ của các trường đại học; Hoạt động 3: Phân tích môi trường bên ngoài trường đại học; Hoạt động 4: Tự đánh giá chiến lược phát triển của các trường đại học, phân tích bên trong; Hoạt động 5: Xây dựng kế hoạch và bộ công cụ quản trị chiến lược và quản lý thực hiện chiến lược; Hoạt động 6: Triển khai và giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động, là cấu thành chính của Dự án. 

Các hoạt động 7: Tăng cường năng lực lãnh đạo, cán bộ quản lý của các trường trong quá trình đổi mới chiến lược; Hoạt động 8: Đảm bảo chất lượng, quản lý rủi ro và đánh giá, sẽ xuyên suốt quá trình thực hiện Dự án với mục tiêu bồi dưỡng nhân lực các trường đại học.

Các nhóm hoạt động 1: Khởi động dự án – Triển khai và tập huấn các quy định về quản lý dự án; Hoạt động 9: Truyền thông và chuyển giao kết quả dự án; Hoạt động 10: Quản lý chung, quản lý hành chính và tài chính của dự án, liên quan tới việc triển khai, quản lý, chuyển giao kết quả Dự án.

Sau buổi khai mạc Hội nghị khởi động Dự án, từ chiều ngày 26 đến 28/02/2020, sẽ diễn ra các hoạt động khác của Dự án như: Giới thiệu cơ chế quản lý hành chính, tài chính, ngân sách của Dự án; Đảm bảo chất lượng Dự án; Hoạt động truyền thông của Dự án; Tập huấn, thảo luận về việc triển khai, quản lí hành chính và tài chính Dự án.

200226 Khoi dong_PURSEA_03

Bà Ouidad Tebbaa Giám đốc Văn phòng khu vực Châu Á Thái Bình Dương – AUF nói về vai trò của AUF trong việc hỗ trợ các trường đại học của khu vực và Việt Nam đối với Dự án PURSEA

200226 Khoi dong PURSEA 04

200226 Khoi dong PURSEA 06

TS Nguyễn Thị Cúc Phương – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội – Điều phối viên dự án, giới thiệu về mục tiêu, hoạt động, kết quả cần đạt, cơ cấu tổ chức của Dự án.

200226 Khoi dong PURSEA 07

Đại biểu tham dự Hội nghị cùng trao đổi, thảo luận về các nội dung của Dự án PURSEA

200226 Khoi dong PURSEA 08

200226 Khoi dong_PURSEA_12

TS Ngô Thị Phương Lan – Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh trả lời phỏng vấn các cơ quan thông tán báo chí tại Hội nghị

200226 Khoi dong PURSEA 09

200226 Khoi dong_PURSEA_11