logo
EN
VN

Về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế khởi động Dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á”

Kính gửi: các đơn vị trong toàn Trường,

Phòng Quản lý Khoa học trân trọng gửi nội dung Thông báo số 262/TB-ĐHHN ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội về việc tổ chức Hội nghị Quốc tế khởi động Dự án Erasmus+ “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA).

* Nội dung và chương trình dự kiến: Xin mời xem file đính kèm.


1. Thời gian tổ chức:

Từ 08g00 đến 17g00, các ngày 26, 27, 28 tháng 02 năm 2020
2. Địa điểm:

Ngày 26 tháng 02: Hội trường tầng 1, nhà A1, Trường Đại học Hà Nội
Ngày 27-28 tháng 02: Phòng họp 407, tầng 4, nhà A, Trường Đại học Hà Nội
3. Ngôn ngữ sử dụng:

Tiếng Pháp (có phiên dịch tiếng Việt và Khmer cho ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2020)
4. Thành phần tham dự:

Đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách hành chính và tài chính, điều phối viên Dự án của 16 trường đối tác (bắt buộc);
Ban Giám hiệu, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị liên quan thuộc Trường Đại học Hà Nội và những người quan tâm.
II. NỘI DUNG CHÍNH

Giới thiệu nội dung Dự án;
Hướng dẫn, thảo luận về phương thức tổ chức, phân công nhiệm vụ và ngân sách;
Tập huấn về nguyên tắc, quy định quản lý trong việc triển khai thực hiện Dự án.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung.

2. Phòng Quản lý Khoa học:

Chủ trì, xây dựng kế hoạch, gửi thông báo tổ chức đến các đơn vị trong toàn Trường;
Chuẩn bị tài liệu, chương trình;
In giấy chứng nhận tham dự;
Tổng hợp danh sách đại biểu tham dự;
Thực hiện công tác tổ chức và hậu cần.
3. Khoa tiếng Pháp:

Cử phiên dịch cabin (tiếng Pháp) tại Hội nghị (02 ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2020);
Phối hợp trong hoạt động tiếp đón khách;
Cử người dẫn chương trình;
Truyền thông các nội dung bằng tiếng Pháp.
4. Phòng Hợp tác Quốc tế:

Chuẩn bị quà lưu niệm, bố trí tiếp xã giao khách VIP;
Đón tiếp các chuyên gia nước ngoài (phối hợp với Khoa tiếng Pháp).
5. Phòng Truyền thông:

Cử người chụp ảnh;
Viết bài thông tin truyền thông cho Hội nghị đăng lên website của Trường;
Phối hợp với Cơ quan Đại học Pháp ngữ tại Hà Nội đón tiếp, hướng dẫn đại diện cơ quan báo chí truyền thông tác nghiệp tại Hội nghị.
6. Phòng Thiết bị và Công nghệ:

Chuẩn bị trang thiết bị (gồm cả thiết bị truyền hình trực tuyến);
Bố trí kỹ thuật viên trực phục vụ, phòng dịch cabin (01 phòng dịch cho 02 ngày 26 và 27 tháng 02 năm 2020).
7. Trung tâm CNTT:

Đảm bảo chất lượng mạng wifi;
Phối hợp với Phòng TBCN chuẩn bị cho hoạt động truyền hình trực tuyến.
8. Phòng Quản trị:

Chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất, bàn ghế phục vụ các buổi tiệc trà giữa giờ;
Vệ sinh các khu vực diễn ra Hội nghị.
9. Phòng Tài chính - Kế toán:

Chuẩn bị kinh phí và quyết toán theo quy định.
10. Ban Bảo vệ:

Đảm bảo an ninh trật tự trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị.
11. Các đơn vị trong toàn Trường:

Lãnh đạo các đơn vị và giảng viên kiêm trợ lý khoa học phổ cập thông tin tới cán bộ, giảng viên trong đơn vị mình, lập và gửi danh sách người tham dự về Phòng Quản lý Khoa học (Chuyên viên Đặng Hoàng Giang) trước 16g00 ngày 24 tháng 02 năm 2020.
Ban Giám hiệu đề nghị các đơn vị phối hợp tổ chức thành công Hội nghị này./.

Trân trọng thông báo.