logo
EN
VN

Trường Đại học Hà Nội họp triển khai các hoạt động thuộc Dự án PURSEA

HANU - Ngày 13/3/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-ĐHHN về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban chuyên môn thực hiện Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA”. Để triển khai các hoạt động, chiều ngày 14/9/2020, Ban chỉ đạo và Ban chuyên môn thực hiện Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” đã tổ chức phiên họp đầu tiên với sự tham gia chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo Dự án.

Tại cuộc họp, TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Dự án Pursea đã tóm tắt lại một số nội dung của Dự án cũng như các hoạt động Dự án đã triển khai trong thời gian vừa qua. 

200914 Du an PURSEA_01

PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo Dự án quán triệt đến các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn các nội dung cần thực hiện.

Dự án Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á (Pursea) nằm trong khuôn khổ các dự án Erasmus+ K2 nâng cao năng lực trong lĩnh vực giáo dục đại học do Ủy ban châu Âu tài trợ, thực hiện trong thời gian 3 năm (2020 – 2023) do Trường Đại học Hà Nội giữ vai trò điều phối. Dự án có sự tham gia của 16 thành viên: 6 trường đại học Việt Nam và 2 trường đại học Campuchia là các đơn vị trực tiếp thụ hưởng kết quả dự án, triển khai đổi mới cơ chế quản trị đại học; 5 trường đại học và viện nghiên cứu của Pháp, 1 trường đại học của Bỉ và 1 trường đại học của Đức là các đơn vị cung cấp chuyên gia và kinh nghiện quản trị đại học; AUF đóng vai trò đồng điều phối, quản lý hành chính và tài chính của Dự án. 

200914 Du an PURSEA_02

TS Nguyễn Thị Cúc Phương - Phó Hiệu trưởng, Phó Trưởng ban thường trực Dự án Pursea tóm tắt một số nội dung của Dự án.

Sau cuộc họp Kick-off meeting diễn ra thành công vào tháng 2/2020 tại Trường Đại học Hà Nội, Dự án Pursea đã tổ chức hàng loạt các hoạt động tiếp theo để triển khai các gói công việc của Dự án nói chung và các hoạt động tại tại các đơn vị tham gia nói riêng. Tại Trường Đại học Hà Nội, qua 2 tuần làm việc tích cực, các thành viên tham gia Dự án đã thu thập xong phần dữ liệu thô ban đầu. Đây là cơ sở để Nhà trường xây dựng chiến lược phát triển trong giai đoạn tiếp theo.

Với vai trò là Trưởng ban chỉ đạo Dự án, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Trào đã quán triệt đến các thành viên Ban chỉ đạo, Ban chuyên môn cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất là mỗi thành viên phải tham gia với tinh thần tích cực hơn để từ những số liệu ban đầu đã thu thập được sẽ phát triển thành dữ liệu, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2020. 

Thứ hai là mỗi thành viên tham gia cần dành thời gian tập trung để phân tích sâu, tìm ra hệ thống lõi vấn đề, từ đó giúp Nhà trường xây dựng được chiến lược và quyết định đường đi, hướng phát triển của Nhà trường trong thời gian tới. 

200914 Du an PURSEA_03

Để triển khai hoạt động của Dự án đảm bảo hiệu quả, đúng tiến độ, các thành viên tham gia Dự án đã được phân công phụ trách trên các lĩnh vực cụ thể như: Quản trị và chiến lược; Nguồn nhân lực; Tài chính và cơ sở vật chất; Đào tạo Cử nhân – Thạc sĩ; Đào tạo Tiến sĩ; Nghiên cứu; Quan hệ hợp tác (gồm cả trong và ngoài nước); Truyền thông; Hệ thống thông tin và Phụng sự cộng đồng. Phó Trưởng ban thường trực Dự án, Phó hiệu trưởng Nguyễn Thị Cúc Phương cũng đã hướng dẫn chi tiết các nhóm về từng hoạt động cần triển khai về sử dụng Bảng phân tích dữ liệu theo mô hình SWOT (BDS), dự kiến hoàn thiện trong 03 tuần tiếp theo.