logo
EN
VN

Giới thiệu Dự án ERASMUS+ CBHE 586297/2017 “Phương pháp học tích cực trong đào tạo kỹ sư – ALIEN”

200601 Du an ALIEN_logo_OKGiới thiệu
Các phương pháp dạy học truyền thống dựa trên việc truyền đạt kiến thức thụ động không giúp sinh viên các ngành kỹ thuật hình thành được những năng lực và kỹ năng cần thiết cho công việc và cuộc sống hiện đại. Do đó, các tổ chức giáo dục đại học cần phải hiện đại hóa phương pháp dạy học, ứng dụng các mô hình học tập tích cực trong đó sinh viên là chủ thể chính tham gia các hoạt động học tập một cách độc lập, hợp tác để khám phá kiến thức và hình thành các năng lực học tập bậc cao hơn như phân tích, tổng hợp và đánh giá. 

Xem thêm...