logo
EN
VN

TB về Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Êureka

Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học - Euréka là giải thưởng cao quý dành cho sinh viên`đam mê nghiên cứu khoa học do Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ là cơ quan thường trực ban tổ chức. Đây là một sân chơi học thuật, giúp các bạn sinh viên có cơ hội học tập, sáng tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng những ý tưởng sáng tạo của sinh viên.
Năm 2015, Giải thưởng đã thu hút 647 đề tài của 46 trường Đại học, Cao đẳng khu vực phía Nam, tổng giá trị Giải thưởng được trao gần 400 triệu đồng. Năm 2016 Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần đầu tiên được mở rộng cho sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng trên toàn quốc.
Kế hoạch tổ chức, thể lệ, biểu mẫu xin vui lòng xem chi tiết tại website: www.khoahoctre.com.vn; mục Văn bản
Thời gian nhận Đề tài: trước ngày 10.9.2016 tại P.216 nhà A, Trường ĐH HN

Xem thêm...

TB về tổ chức xét Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho sinh viên, quý I năm 2014

Thông báo số 212/TB-ĐHHN-QLKH ngày 24/02/2014 gửi các đơn vị toàn trường về việc tổ chức xét chọn công trình gửi tham gia Giải thưởng "Tài năng khoa học trẻ Việt Nam" năm 2014 dành cho sinh viên.

Thực hiện Kế hoạch số 1443/KH-ĐHHN-QLKH ngày 27/9/2012 về Hoạt động khoa học và công nghệ các cấp tại Trường Đại học Hà Nội; Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 11/9/2012 về ban hành Thể lệ Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” dành cho sinh viên trong các trường đại học, học viện; đồng thời nhằm biểu dương thành tích xuất sắc của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, góp phần phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành xét chọn các công trình gửi tham gia Giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2014 dành cho sinh viên.

Để công tác xét chọn, đánh giá đảm bảo chất lượng, đúng quy định, Nhà trường yêu cầu các đơn vị tiến hành xét chọn công trình theo hướng dẫn về thể lệ và các biểu mẫu đính kèm thông báo này.

Hoạt động khoa học của sinh viên trong quý IV năm 2013

Nhằm tạo tạo điều kiện cho sinh viên trong Khoa giao lưu và tìm hiểu thông tin về một số công ty của Đức đang hoạt động tại Hà Nội, Khoa tiếng Đức đã phối hợp với chuyên gia của DAAD tổ chức ngày hội hướng nghiệp vào ngày 04 tháng 9 năm 2013. Ngày hội đã thu hút phần lớn sinh viên trong Khoa đến giao lưu và tìm kiếm thông tin về các công ty Đức tại Hà Nội chuẩn bị cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Nhằm phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên trong lĩnh vực ngôn ngữ, văn hóa, lịch sử Trung Quốc và tìm hiểu phương pháp học tập tiếng Trung hiệu quả, trong tháng 12 năm 2013 Khoa tiếng Trung đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên với nhiều bài nghiên cứu thiết thực và số lượng sinh viên tham gia đông đảo.

Thực hiện kế hoạch công nghệ năm học 2013-2014 ngày 15 tháng 11 năm 2013 Khoa Quản trị kinh doanh và du lịch đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên gồm 13 bài tham luận với sự tham gia nghiên cứu của 52 sinh viên.

Tổ chức các công trình tham gia xét chọn giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013, quý III, 2013

Căn cứ Quyết định số 3588/BGDĐT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thể lệ Giải thưởng và quy định số công trình gửi tham gia xét giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên,

Thực hiện kế hoạch 1143/KH – ĐHHN – QLKH ngày 27/9/2012 về hoạt động khoa học và công nghệ các cấp tại Trường Đại học Hà Nội và thông báo số 637/TB – ĐHHN-QLKH ngày 08/5/2013 về việc tổ chức xét chọn công trình gửi tham gia giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” năm 2013 dành cho sinh viên,

Trong Quý III năm 2013, Hội đồng khoa học Trường đã xét chọn 02 công trình xuất sắc nhất gửi đi tham gia xét giải cấp Bộ. Đồng thời, nhằm phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, nâng cao chất lượng đào tạo và khuyến khích hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, trong quý III của năm 2013, Nhà trường đã tổ chức họp xét duyệt 29 công trình của sinh viên các ngành trong toàn Trường. Kết quả như sau: 10 công trình đạt giải Nhất, 09 công trình đạt giải Nhì, 10 công trình đạt giải Ba.

Hội thảo khoa học sinh viên của các khoa diễn ra trong quý II năm 2013

Căn cứ kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2012-2013, ngày 18 tháng 4 năm 2013, Khoa tiếng Italia tổ chức hội thảo khoa học sinh viên với 06 báo cáo tiêu biểu đại diện với sự tham gia của 15 sinh viên tham gia nghiên cứu. Các báo cáo tại hội thảo đã thu hút nhiều sinh viên trong khoa tham gia thảo luận và xuất bản thành kỷ yếu khoa học của Khoa.

Phát huy tinh thần nghiên cứu khoa học của sinh viên, ngày 03 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Nhật tổ chức hội thảo với các chủ đề ẩm thực, văn hoá,...

Thực hiện kế hoạch công nghệ năm học 2013-2014 ngày 04 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Anh đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên bao gồm các chủ đề về Thực hành tiếng, Lý thuyết tiếng, Văn học Anh và Thực hành dịch.

Để tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2012-2013 và triển khai các hoạt động NCKH theo kế hoạch, ngày 16 tháng 5 năm 2013 Khoa tiếng Nga đã tổ chức hội thảo với các chủ đề nghiên cứu khác nhau như nghiên cứu, đối chiếu thành ngữ Việt-Nga, phương pháp học tập tiếng Nga, về văn học Nga...

Ngày 31 tháng 5 năm 2013 Bộ môn tiếng Bồ Đào Nha đã tổ chức hội thảo khoa học sinh viên nhằm mục đích trao đổi phương pháp học tập và nghiên cứu về ngôn ngữ-văn hoá các nước nói tiếng Bồ Đào Nha cho sinh viên trong Bộ môn. Hội thảo đã thu hút được quan tâm của nhiều sinh viên các khoá.

Chuyên mục phụ