logo
EN
VN

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tuyển dụng công chức năm 2019

Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tổ chức thi tuyển và tiếp nhận không qua thi tuyển 08 chuyên viên nghiên cứu đối ngoại sử dụng thông thạo một trong những ngoại ngữ sau:

Xem thêm...

Về việc tuyển dụng nhân sự

Căn cứ kết quả rà soát tổng thể và theo đề nghị bổ sung nhân sự cho các đơn vị: Khoa tiếng Hàn Quốc, Khoa tiếng Trung Quốc, Khoa Quản trị Kinh doanh và Du lịch, Khoa Quốc tế học, Bộ môn Ngữ văn Việt Nam, Phòng Hành chính-Tổng hợp, Phòng Quản trị, Trường Đại học Hà Nội thông báo:

Xem thêm...

Lịch làm việc của Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Năm học 2018 - 2019 (Đợt 1)

Hội đồng xét tuyển đặc cách viên chức Trường Đại học Hà Nội nămhọc2018-2019 (Đợt 1) (Hội đồng) thông báo Lịch làm việc của Hội đồng như sau:

Xem thêm...

Lịch phỏng vấn kỳ xét tuyển đặc cách viên chức Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019 (Đợt 1)

NGÀY PHỎNG VẤN: 20 THÁNG 02 NĂM 2019
ĐỊA ĐIỂM PHỎNG VẤN: PHÒNG 204 NHÀ A1, TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI
Ngày 20/02/2019

Xem thêm...

Danh sách ứng viên đủ điều kiện xét tuyển đặc cách viên chức Năm học 2018-2019 (Đợt 1)

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;
Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Xem thêm...