logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN, triển khai công tác quản lý, dự trù kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2022

Kính gửi: các đơn vị trong toàn Trường.

 Nhằm triển khai xây dựng kế hoạch KH&CN, đồng thời triển khai công tác quản lý, dự trù kinh phí cho hoạt động KH&CN cấp cơ sở năm 2022 của Trường Đại học Hà Nội, Ban Giám hiệu yêu cầu các đơn vị trong toàn Trường xây dựng kế hoạch KH&CN cấp cơ sở từ ngày 02/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo Thông báo số 484/TB-ĐHHN ngày 22/3/2021.

Thông tin chi tiết: Xin mời xem file Thông báo và Phụ lục đính kèm.

Trân trọng./.