logo
EN
VN

Dự án RecoASIAN: Hội thảo trực tuyến nhằm tổng kết các chuỗi hoạt động và định hướng hoạt động trong thời gian tới

HANU - Dự án RecoAsia được triển khai từ ngày 15/11/2019 đến 14/11/2020 với sự tham gia của 20 thành viên đến từ 7 quốc gia. Trong đó có 05 đối tác châu Âu, 15 đối tác Châu Á (Việt Nam, Thái Lan, Mông Cổ, Campuchia, Srilanka) và 04 đối tác phối hợp (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan). Dự án nhằm hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nhận chứng chỉ, văn bằng quốc gia giữa các cơ sở giáo dục đại học và Trung tâm NARIC của Châu Á với các nước thuộc Châu Âu; tăng cường năng lực và kỹ năng của những người tham gia vào quá trình kiểm tra, đánh giá và cấp phát chứng chỉ, văn bằng thông qua việc xác định, áp dụng các thông lệ và công cụ chung giữa hệ thống giáo dục của Châu Âu và Châu Á; chia sẻ kinh nghiệm từ các Trung tâm NARIC và các cơ sở giáo dục đại học của Châu Âu về Quy trình Bologna và Công ước Lisbon. Dự án hướng tới việc thành lập Trung tâm thông tin quốc gia (National Information Centres) về công nhận và đánh giá văn bằng quốc tế.

Nhằm tổng kết các chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 10/2020 đến tháng 3/2021 cũng như trao đổi thảo luận các hoạt động sẽ diễn ra trong thời gian tiếp theo, ngày 23/3/2021, Dự án RecoAsia đã tổ chức Hội thảo trực tuyến với sự tham dự của 20 đối tác thành viên, trong đó có Trường Đại học Hà Nội.

210323 Du an RecoASIAN_1

Dự án RecoAsia được chia thành 10 gói dự án. Tại Hội thảo trực tuyến, các đại biểu tham dự đã cùng tổng kết những kết quả đã thực hiện được tại các gói số 1, gói số 2 và gói số 4 của Dự án.

Gói 1 của Dự án được hoàn thành vào tháng 10/2020 với việc triển khai 02 cuộc khảo sát, nghiên cứu thông qua phiếu hỏi và trả lời tại các trường đại học về việc trao đổi, công nhận văn bằng; tổ chức hội thảo về ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đến giáo dục. Dự kiến tháng 4/2021 sẽ có báo cáo phân tích các số liệu đã được khảo sát để gửi tới các thành viên.

Gói 2 của Dự án được tiến hành trong tháng 6 và tháng 7/2020 qua việc tổ chức khóa học trực tuyến trong 2 tháng; từ tháng 11/2020 đến tháng 3/2021 tổ chức 05 lớp đào tạo trực tuyến cho các tổ chức, đối tác; gửi câu hỏi trực tuyến thăm dò của Trung tâm công nhận văn bằng của Châu Âu và nhận các phản hồi.

210323 Du an RecoASIAN_2

Gói 4 của Dự án được tiến hành qua việc tổ chức khóa học trực tuyến trong 2 tháng (từ tháng 6 đến tháng 7/2020); đào tạo 01 khóa học trực tuyến về chiến lược quốc tế cho các đối tác châu Âu và châu Á và gửi các câu hỏi trực tuyến tới các đối tác (quý 1/2021).

Định hướng trong thời gian tiếp theo, các thành viên tham gia Dự án sẽ triển khai các gói 3 (từ tháng 5/2021 đến quý 3/2022) báo cáo cấp quốc gia về hệ thống giáo dục đại học và các thủ tục công nhận văn bằng. Từ quý 3/2021 đến quý 1/2022 sẽ thực hiện các gói 5 (thiết lập các nguyên tắc và hướng dẫn liên quan đến các chương trình phi truyền thống liên kết và giáo dục từ xa và phân tích các hiện tượng những nhà máy sản xuất bằng) và gói 6 (công nhận văn bằng trong các tình huống cho những người tị nạn). Ngoài ra, Hội thảo còn nhấn mạnh sự kết hợp của các thành viên của các nước trong việc nâng cao hiệu qảu quản lý và thực hiện Dự án cũng như cập nhật thông tin của Hiệp ước Tokyo.