logo
EN
VN

Phiên họp đặc biệt, Dự án Pursea về đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á

HANU - Ngày 16 tháng 3 năm 2021, Ban điều hành dự án PURSEA (Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á) đã được tổ chức phiên họp đặc biệt với mục đích hướng dẫn các thành viên dự án xây dựng báo cáo tổng kết các hoạt động đã thực hiện trong năm 2020 và thống nhất kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo, trong bối cảnh đặc biệt do dịch bệnh COVID-19 gây ra.

Xem thêm...

Trường Đại học Hà Nội họp triển khai các hoạt động thuộc Dự án PURSEA

HANU - Ngày 13/3/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội đã ban hành Quyết định số 435/QĐ-ĐHHN về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban chuyên môn thực hiện Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA”. Để triển khai các hoạt động, chiều ngày 14/9/2020, Ban chỉ đạo và Ban chuyên môn thực hiện Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á – PURSEA” đã tổ chức phiên họp đầu tiên với sự tham gia chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Trào – Hiệu trưởng Nhà trường, Trưởng ban chỉ đạo Dự án.

Xem thêm...

Trường Đại học Hà Nội tổ chức cuộc họp trực tuyến với Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam tham gia Dự án PURSEA

HANU Dự án “Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á” (PURSEA) do Ủy ban Châu Âu tài trợ. Dự án triển khai trong giai đoạn 2020 – 2023 với sự tham gia của 16 trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức đại học. Trong đó có 8 trường đại học tại châu Á – Thái Bình Dương (06 trường đại học tại Việt Nam, 02 trường đại học tại Campuchia) là các trường triển khai hoạt động và thụ hưởng trực tiếp các kết quả của Dự án. Mục đích của Dự án nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học cho lãnh đạo, cán bộ quản lý của 08 trường đại học tại Đông Nam Á thông qua hoạt động xây dựng và triển khai chiến lược phát triển theo đặc thù của mỗi trường.

200601 Du an Pursea_logo  200601 Du an Pursea_logo_01

Xem thêm...

Giới thiệu tóm tắt Dự án ERASMUS+ CBHE 609879 « Đổi mới quản trị đại học tại Đông Nam Á » (PURSEA)

I. Bối cảnh xây dựng Dự án
Giáo dục đại học của các nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam cũng như Campuchia nói riêng đang phải đối mặt với nhiều sự thay đổi ở trên tất cả các mặt : kinh tế, xã hội, môi trường, công nghệ, phát luật. Những thay đổi này buộc các cơ sở giáo dục đại học phải xem xét lại mô hình, nội dung, phương thức đào tạo để có thể đáp ứng và thích nghi với điều kiện mới, vượt qua những thách thức như : vai trò và trách nhiệm xã hội của trường đại học trong sự phát triển của một quốc gia, nhu cầu học tập suốt đời, sự phát triển của khoa học công nghệ đặc biệt là công nghệ kỹ thuật số…

Xem thêm...