logo
EN
VN

Lab-Movie và hoạt động thực hiện Dự án

200601 Du an LAB_MOVIE_logoSự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua là rất đáng ghi nhận. Các chính sách cải cách đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành một quốc qua có nền kinh tế năng động và sẵn sàng hòa nhập với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, năng suất lao động vẫn luôn là vấn đề nổi cộm của người lao động Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực đã có dấu hiện chậm lại do sự hạn chế về trình độ kỹ năng chuyên môn của người lao động. Đào tạo nguồn nhân lực vẫn luôn là yêu cầu cấp thiết bởi mới chỉ có khoảng 20% nguồn nhân lực của Việt Nam được theo học các khóa đào tạo chuyên ngành và rất nhiều các kỹ năng được cung cấp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo không phù hợp hoặc không cập nhật so với yêu cầu của thị trường lao động. Chính vì lý do trên, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cở sở giáo dục, đào tạo trong việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

Xem thêm...

Dự án "Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam - LAB- MOVIE” họp trực tuyến triển khai các gói công việc

HANU - Dự án “Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” (LAB- MOVIE) là một trong những Dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020 – 2022 với 40 thành viên tham gia. Trong đó phía Châu Âu có tổ chức Steps (Italia); Đại học Salamanca (Tây Ban Nha); Đại học Lisbona (Bồ Đào Nha) và trường Đại học tổng hợp Padova (Italia) giữ vai trò là điều phối dự án chính tại Châu Âu. Phía Việt Nam có 06 thành viên gồm: Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Nguyễn Tất Thành – Thành phố Hồ Chí Minh; Đại học Thái Nguyên; Học viện nông nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và Trường Đại học Hà Nội giữ vai trò Điều phối dự án chính phía Việt Nam.

Xem thêm...

Dự án “Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” (LAB- MOVIE) họp trực tuyến triển khai các gói công việc

Trong 2 ngày 17-18/6/2020 Dự án “Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” (LAB- MOVIE) do Trường Đại học Hà Nội làm điều phối viên chính phía Việt Nam đã tổ chức họp trực tuyến để triển khai các gói công việc. Đây là một trong những Dự án được Ủy ban Châu Âu tài trợ với 40 thành viên tham gia. Trong đó phía Châu Âu có tổ chức Steps – Italia; Đại học Salamanca ( Tây Ban Nha); Đại học Lisbona (Bồ Đào Nha) và trường Đại học tổng hợp Padova (Italia) giữ vai trò là điều phối dự án chính tại Châu Âu; phía Việt Nam có các thành viên gồm Đại học Công nghiệp Hà Nội; Đại học Nguyễn Tất Thành – Tp Hồ Chí Minh; Đại học Thái Nguyên; Học viện nông nghiệp Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội và trường Đại học Hà Nội giữ vai trò Điều phối dự án chính phía Việt Nam.

Xem thêm...

Giới thiệu về Dự án LAB – MOVIE

200601 Du an LAB_MOVIE_logoSự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua là rất đáng ghi nhận. Các chính sách cải cách đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành một quốc qua có nền kinh tế năng động và sằn sàng hòa nhập với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, năng suất lao động vẫn luôn là vấn đề nổi cộm của người lao động Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực đã có dấu hiện chậm lại do sự hạn chế về trình độ kỹ năng chuyên môn của người lao động. Đào tạo nguồn nhân lực vẫn luôn là yêu cầu cấp thiết bởi mới chỉ có khoảng 20% nguồn nhân lực của Việt Nam được theo học các khóa đào tạo chuyên ngành và rất nhiều các kỹ năng được cung cấp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo không phù hợp hoặc không cập nhật so với yêu cầu của thị trường lao động. Chính vì lý do trên, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cở sở giáo dục, đào tạo trong việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

Xem thêm...