logo
EN
VN

Giới thiệu về Dự án LAB – MOVIE

200601 Du an LAB_MOVIE_logoSự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong hơn 30 năm qua là rất đáng ghi nhận. Các chính sách cải cách đã đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành một quốc qua có nền kinh tế năng động và sằn sàng hòa nhập với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, năng suất lao động vẫn luôn là vấn đề nổi cộm của người lao động Việt Nam. Từ năm 1990 đến nay, sự tăng trưởng của nhiều lĩnh vực đã có dấu hiện chậm lại do sự hạn chế về trình độ kỹ năng chuyên môn của người lao động. Đào tạo nguồn nhân lực vẫn luôn là yêu cầu cấp thiết bởi mới chỉ có khoảng 20% nguồn nhân lực của Việt Nam được theo học các khóa đào tạo chuyên ngành và rất nhiều các kỹ năng được cung cấp trong các cơ sở giáo dục, đào tạo không phù hợp hoặc không cập nhật so với yêu cầu của thị trường lao động. Chính vì lý do trên, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cở sở giáo dục, đào tạo trong việc chuẩn hóa các chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.

Lab - Movie (Labour Market Observatory in Vietnam universities) là Dự án “Khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp tại các trường đại học của Việt Nam” được quỹ Eramus+ của Liên minh châu Âu tài trợ trong giai đoạn 2020-2022, dưới sự chủ trì của Đại học Padova, Italia. Đây là dự án hợp tác đa quốc gia nhằm chuyển giao năng lực cho các trường Đại học ở Việt Nam từ các tổ chức phát triển và các trường Đại học ở châu Âu.

Dự án Lab – Movie ra đời với những mục tiêu cụ thể như sau: 

+ Cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường lao động thuộc ba nhóm ngành Du lịch, Công nghệ thực phầm, Điện tử viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam và một số nước Châu Âu;

+ Thúc đẩy sự hợp tác giữa các trường đại học và doanh nghiệp, đưa ra đề xuất chỉnh sửa chương trình đào tạo để cải thiện chất lượng đào tạo tại các trường đại học theo nhu cầu hiệu quả của thị trường lao động;

+ Cung cấp thông tin hữu ích cho sinh viên HEIs, hướng dẫn họ tìm kiếm việc làm;

+ Hỗ trợ phát triển kinh tế tri thức, hỗ trợ doanh nghiệp địa phương, tạo việc làm, kích thích tăng trưởng kinh tế và cải thiện mức sống.

Kết quả nghiên cứu của dự án Lab- Movie, một mặt sẽ giúp sinh viên các trường đại học của Việt Nam có định hướng trong quá trình học tập, có ý tưởng rõ ràng về công việc phù hợp trong tương lai, mặt khác sẽ giúp các trường đại học tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, cung cấp cho sinh viên các kiến thức và kỹ năng thiết thực theo yêu cầu của thị trường lao động. Dự án cũng giúp giảng viên các trường đại học định hướng triển khai bài giảng và các hoạt động dạy học nhằm khuyến khích các kỹ năng cần thiết. Về phía doanh nghiệp, nền tảng dữ liệu của dự án sẽ cho phép cập nhật định kỳ nhu cầu lao động của nhà tuyển dụng và kết nối bền vững với các trường đại học.

Hiện giờ, về phía Châu Âu các thành viên tham gia dự án bao gồm: Đại học Padova (UNIPD) - Italia, Đại học Salamanca (USAL) – Tây Ban Nha, Đại học Lisbon (UNL)- Bồ Đào Nha, Steps srl – Italia; về phía Việt Nam có 5 trường đại học bao gồm: Trường Đại học Hà Nội (HANU), Đại học Thái Nguyên (TNU), Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA), Đại học Công nghiệp (HAUI), Đại học Nguyễn Tất Thành (NTTU) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội (HNSME). Trường Đại học Padova giữ vai trò điều phối dự án phía Châu Âu và trường Đại học Hà Nội giữ vai trò điều phối viên dự án phía Việt Nam. 

Để biết thêm thông tin về dự án Lab-Movie, vui lòng liên hệ với cán bộ phụ trách của trường Đại học Hà Nội: 
- Cô Đặng Thị Phương Thảo (0962055353) hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết (0936105663) hoặc email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.