logo
EN
VN

Trưởng đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức thăm Đại học Hà Nội

Image Ngày 02 tháng 11 năm 2009, bà Hannelore Bossmann Trưởng đại diện Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) tại Việt Nam đã đến thăm Trường Đại học Hà Nội. Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận và lãnh đạo khoa tiếng Đức đã tiếp và nói chuyện với bà Hannelore Bossmann.

Được thành lập năm 1925 tại Heidelberg bởi các Trường Đại học Đức, Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD) hỗ trợ và tài trợ các Chương trình trao đổi Hàn lâm giữa các Trường Đại học Đức với các Trường Đại học Quốc tế thông qua các Văn phòng Đại diện của mình trên toàn cầu. Đồng thời DAAD cũng là Cơ quan thực hiện việc kết nối về Văn hóa và Giáo dục của Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong buổi nói chuyện, bà Hannelore Bossmann đã được Hiệu trưởng Nguyễn Đình Luận chia sẻ các thông tin liên quan đến công tác đào tạo và giảng dạy tiếng Đức tại Trường cũng như các dự án đã và đang hợp tác với Đức, trong đó nổi bật là dự án xây dựng Trung tâm Văn hóa và Giáo dục Đức tại Trường dưới sự giúp đỡ và tài trợ của Bang Hessen (Đức) trong thời gian tới.

Sau buổi nói chuyện, bà Hannelore Bossmann đã đi thăm và nói chuyện với sinh viên khoa tiếng Đức.

 Image

Image