logo
EN
VN

Trần Thu Hà – cựu sinh viên Khoa tiếng Pháp khóa 2001 - 2005

Bạn Trần Thu Hà cựu sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp (Khoa tiếng Pháp – Trường Đại học Hà Nội), khóa 2001 – 2005. Sau khi ra trường năm 2005, Trần Thu Hà vào làm việc tại Đài Truyền hình Việt Nam. Qua quá trình làm việc, bạn Hà đã đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Chuyên mục tiếng Việt, Ban truyền hình đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam. Hiện nay Trần Thu Hà đang học tập tại Mỹ về báo chí và truyền thông với học bổng FulBright Hubert Humphrey Fellowship của Chính phủ Mỹ tại Đại học tiểu bang Arizona.