logo
EN
VN

Hanoi3CK

HanuTuchu

Logo-bo-gd-dt

Điểm trúng tuyển vào Trường Đại học Hà Nội từ năm 2016 – 2020

Điểm môn ngoại ngữ các ngành đã nhân hệ số 2, trừ các ngành CNTT, CNTT CLC và ngành Truyền thông Đa phương tiện (*); Điểm trúng tuyển trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và nhóm đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Không phân biệt điểm xét tuyển giữa các tổ hợp trong cùng một ngành.

210322 HANU-DIEM TRUNG TUYEN 5 NAM 2016-2020_OK