logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Thông báo số 1 về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”

Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Nga (1959-2019) và nhân dịp Năm chéo Việt - Nga, Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”.

Hội thảo gồm các chủ đề chính sau đây:
- Nghiên cứu, giảng dạy ngôn ngữ, Văn học và Văn hóa Nga ở các bậc học: phổ thông, đại học và sau đại học;
- Những vấn đề mới về lý luận và phương pháp và kinh nghiệm giảng dạy tiếng Nga, Văn học Nga và tiếng Nga chuyên ngành;
- Dịch thuật Nga-Việt;
- Đổi mới trong dạy và học tiếng Nga: ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy và học; đổi mới kiểm tra, đánh giá;
- Khảo thí tiếng Nga theo chuẩn Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
- Thời gian (dự kiến): ngày 10 và 11/10/2019.
- Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội).
Chi tiết xem tại đây.