logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.

Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên, sinh viên trong nước và quốc tế trao đổi các thông tin khoa học cập nhật, báo cáo kết quả nghiên cứu mới nhất ứng dụng cho việc đào tạo tiếng Trung Quốc trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt, tiếng Trung Quốc
Thời gian và địa điểm
• Thời gian: Ngày 08-09/11/2019.
• Địa điểm: Trường Đại học Hà Nội (Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội).
Thời hạn đăng ký và gửi báo cáo
• Thời hạn gửi tóm tắt báo cáo: trước ngày 30/5/2019. Đăng ký và gửi tóm tắt báo cáo tại đường link https://goo.gl/forms/BXRn5qKNqc4Bw3Ul2 hoặc e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
• Thời hạn thông báo chấp nhận tóm tắt: trước ngày 15/6/2019.
• Thời hạn nộp toàn văn báo cáo: trước ngày 15/8/2019. Toàn văn báo cáo gửi về email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
• Thời hạn đăng ký tham dự: trước ngày 11/10/2019 tại đường link https://goo.gl/forms/ce3qvGgcVdTrBj1B3 hoặc e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

Xem chi tiết tại đây