logo
EN
VN

Nghiên cứu khoa học

M ột trong những yếu tố được coi trọng hàng đầu là việc khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng của việc dạy và học.. .

Về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế năm 2019 “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”

Hưởng ứng “Năm chéo Việt - Nga” (2019-2020) và thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Nga (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội phối hợp với Phân viện Puskin trực thuộc Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng chủ trì tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Phương pháp nghiên cứu và giảng dạy tiếng Nga trong giai đoạn mới”.

Xem thêm...

Hội thảo chuyên đề: Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu

HANU - Ngày 28/8 vừa qua, Trường Đại học Hà Nội đã tổ chức Hội thảo chuyên đề “Gia tăng nhận diện cho nghiên cứu: Cách tiếp cận mới để gia tăng khả năng công bố quốc tế và trích dẫn cho nghiên cứu” (Highlight your research impact: a new approach of getting your paper accepted and cited), do báo cáo viên TS. Wong Woei Fuh, Giám đốc Công ty IES, trực thuộc Tập đoàn iGroup (Châu Á-Thái Bình Dương) trình bày.

Xem thêm...

Khởi động hoạt động của nhóm nghiên cứu dịch thuật Trường Đại học Hà Nội

HANU - Ngày 31/5/2019, nhóm nghiên cứu dịch thuật của Trường Đại học Hà Nội đã họp buổi đầu tiên để triển khai đề tài cấp Bộ “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng tiêu chí đánh giá năng lực dịch thuật” với kinh phí là 350.000.000 đồng do Bộ GD&ĐT cấp, thực hiện trong 2 năm 2019-2020. Nhóm nghiên cứu gồm 6 thành viên là các giảng viên - nghiên cứu viên của Trường Đại học Hà Nội; chủ nhiệm đề tài là GS. TS Vũ Văn Đại, người đã từng công bố nhiều công trình nghiên cứu và sách chuyên khảo về lý thuyết và thực tiễn dịch thuật tại Việt Nam.

Xem thêm...

Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế: “Đổi mới và sáng tạo trong đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu”.
Hội thảo nhằm tạo diễn đàn học thuật cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và sinh viên trao đổi kết quả nghiên cứu, cập nhật thông tin và báo cáo về tình hình đào tạo nguồn nhân lực toàn cầu trên thế giới và ở Việt Nam.
Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung chính sau đây:

Xem thêm...

Về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”

Thiết thực chào mừng 60 năm thành lập Trường Đại học Hà Nội, Khoa tiếng Trung Quốc (1959-2019), Trường Đại học Hà Nội tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tiếng Trung Quốc trong xu thế toàn cầu hóa”.

Xem thêm...