logo
EN
VN

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019

Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Hà Nội năm học 2018-2019. Chi tiết xem tại đây

Kết quả thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019”

Thực hiện Công văn số 285/BGDĐT-TCCB ngày 04/02/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công bố và báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019”, Trường Đại học Hà Nội đã hoàn thành việc khảo sát đo lường sự hài lòng của người học đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019. Kết quả như sau:

Xem thêm...

Tỉ lệ việc làm của sinh viên tốt nghiệp trong năm 2018

Thực hiện Công văn 3943/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 về việc Khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiêp trong vòng 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp đối với 100% sinh viên chính quy, theo từng ngành đào tạo nhằm cung cấp thông tin về tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp và khả năng tham gia thị trường lao động của sinh viên sau khi tốt nghiệp để làm căn cứ để các cơ sở đào tạo điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành đào tạo, đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo và tăng cường các điều kiện nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành khảo sát sinh viên đã tốt nghiệp trong năm 2018. Kết quả như trong file đính kèm.

Xem thêm...

Thông tin Ba công khai của Trường Đại học Hà Nội năm 2019

Thông tin Ba công khai của Trường Đại học Hà Nội năm 2019

Xem thêm...

Tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp

Hàng năm, Trường Đại học Hà Nội triển khai nhiều hoạt đông liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, một trong số các hoạt động đó là khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam của Trường Đại học Hà Nội tuân thủ các quy định của Luật Giáo dục Việt Nam và Chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Theo đó, chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ, có định hướng nghề nghiệp. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đọc thông viết thạo, nghe nói tiếng Việt tốt (trình độ tối thiểu đạt bậc 5 theo Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc dành cho người nước ngoài của Bộ giáo dục và Đào tạo); có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ văn hóa Việt và có khả năng giải quyết tốt các yêu cầu của ngành nghề chuyên môn (như biên phiên dịch, quản trị văn phòng, nghiên cứu ngôn ngữ và quốc tế học,…) đáp ứng được những yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Tài chính-Ngân hàng

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo cử nhân ngành Tài chính Ngân hàng có:
-    Phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài
-    Kiến thức: nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế-xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của ngành Tài chính như: Quản trị rủi ro, Quản lý nguồn vốn, Đầu tư…

Xem thêm...

Mục tiêu và chuẩn đầu ra – Ngành Quốc tế học

Mục tiêu
Đào tạo ra nguồn nhân lực chất lượng, có kiến thức và kỹ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế.
Trang bị cho sinh viên kiến thức đại cương và chuyên sâu về ngành Quốc tế học, cung cấp cho sinh viên bức tranh tổng quát về trật tự thế giới, quan hệ quốc tế, kinh tế quốc tế và các vấn đề về phát triển quốc tế trên nền tảng các kiến thức cơ sở về Việt Nam. Với kiến thức đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên có thể tiếp cận với những cơ hội việc làm rất đa dạng hoặc tiếp tục theo học ở các bậc học cao hơn theo chuyên ngành Quốc tế học hoặc các chuyên ngành gần khác tại các cơ sở đào tạo trong nước hoặc ngoài nước.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Quản trị Kinh doanh

Mục tiêu đào tạo
-    Chương trình đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh đào tạo sinh vieen có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt; thái độ làm việc trách nhiệm, độc lập và hòa đồng với tập thể; yêu nước và tự hào dân tộc; có khả năng làm việc trong môi trường có yếu tố nước ngoài; Kiến thức: nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, quản trị kinh doanh, tài chính – ngân hàng, kế toán cũng như những kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực khác nhau của ngành quản trị kinh doanh như quản trị nhân sự, quản trị vận trù, quản trị tài chính; Có khả năng làm việc ở các doanh nghiệp và các bộ phận kinh doanh, nhân sự, sản xuất, tài chính, cấc quỹ đầu tư các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác; có khả năng lập kế hoạch kinh doanh, quản trị nhân sự, lên kế hoạch sản xuất, kiểm soát chuỗi cung ứng, tư vấn quản trị chiến lược, chiến lược nhân sự, quản trị tài chính, lên kế hoạch tài chính, thực hiện các nghiên cứu mang tính thực tiễn trong ngành quản trị kinh doanh; tham gia nghiên cứu khoa học, giảng dạy về quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự, quản trị vận trù, quản trị tài chính; sử dụng thành thạo tiếng Anh trong công việc chuyên môn.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngôn ngữ Trung Quốc

Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo Ngôn ngữ Trung Quốc theo 02 định hướng: Biên phiên dịchvà Tiếng Trung Quốc Du lịch-Thương mại, nhằm đào tạo ra những nhà chuyên môn có khả năng thích ứng cao, có kiến thức tốt về tiếng Trung Quốc và sử dụng thành thạo tiếng Trung Quốc (ít nhất tương đương trình độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu, tức tương đương cấp 5 HSK); có tính linh hoạt, năng lực cơ bản (như năng lực giao tiếp, năng lực xác định vấn đề, năng lực giải quyết vấn đề); có những kĩ năng mềm như kĩ năng giao tiếp, tìm tòi, suy xét, làm việc nhóm; hiểu biết về môi trường địa phương, trong nước hay quốc tế, mà ở đó tiếng Trung Quốc được sử dụng như một ngoại ngữ, hay ngôn ngữ quốc tế; có kiến thức về xã hội, văn hóa rộng lớn; có thể tiếp tục tự học, tham gia học tập ở bậc học cao hơn, tích lũy những phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia, các nhà quản lý, lãnh đạo trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngôn ngữ Tây Ban Nha

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Cử nhân ngôn ngữ Tây Ban Nha có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Tây Ban Nha tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam (tương đương trình độ C1 theo Khung năng lực ngôn ngữ chung châu Âu), có kiến thức chuyên sâu về ngôn ngữ, văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha, có kiến thức và các kỹ năng giao tiếp cần thiết để công tác trong các lĩnh vực biên phiên dịch, nghiên cứu ngôn ngữ, du lịch và thương mại. Sau khi tốt nghiệp, người học có thể tiếp tục tự học, tham gia các bậc học cao hơn, tích lũy kinh nghiệm, phẩm chất và kĩ năng cá nhân cũng như nghề nghiệp quan trọng để trở thành chuyên gia trong lĩnh vực chuyên môn.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Pháp

1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung:

Chương trình đào tạo trình độ đại học (CTĐT) hệ chính quy ngành Ngôn ngữ Pháp của Trường Đại học Hà Nội đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Pháp với mục tiêu trang bị các kiến thức  về ngôn ngữ, lý thuyết và thực hành chuyên môn trong lĩnh vực tiếng Pháp định hướng biên phiên dịch hoặc du lịch. Người học có năng lực chuyên môn, có kỹ năng phân tích, tổng hợp, phản biện, làm việc độc lập hoặc theo nhóm, giao tiếp ứng xử và thực hành nghề nghiệp. Trên cơ sở được trang bị những tri thức khoa học có hệ thống và hiện đại, rèn luyện sức khoẻ thể chất, phẩm chất chính trị vững vàng, thái độ và đạo đức phù hợp, người học có khả năng vận dụng đồng bộ các kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị để làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa; có khả năng thích ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Nhật

Mục tiêu đào tạo
1.1.    Mục tiêu chung
-    Chương trình nhằm đào tạo cử nhân ngôn ngữ Nhật có phẩm chất chính trị, vững vàng, có kỉ luật, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, có sức khoẻ; Có khả năng sử dụng thành thạo tiếng Nhật tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng thực hành nghề vững vàng theo định hướng ngành nghề được đào tạo, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế;

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Nga

Mục tiêu đào tạo
Chương trình giáo dục đại học ngành ngôn ngữ Nga nhằm đạt được các mục tiêu đã được qui định tại điều 35 Luật giáo dục, đảm bảo sinh viên ra trường có kiến thức ngôn ngữ Nga đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Nga, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.

Chương trình giáo dục đại học ngành ngôn ngữ Nga với 03 định hướng Biên phiên dịch, Ngôn ngữ học ứng dụng và Du lịch có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức sâu rộng về tiếng Nga, sử dụng tiếng Nga một cách thành thạo trong các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp với các yêu cầu được miêu tả đối với trình độ ngoại ngữ bậc, có kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp (kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá-văn minh, văn học Nga), có trình độ nghiệp vụ vững vàng trong định hướng chuyên môn mà sinh viên lựa chọn và bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Italia

Mục tiêu đào tạo
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia trước hết phải nhằm đạt được các mục tiêu đã được qui định tại điều 35 Luật giáo dục, cụ thể là đào tạo cử nhân ngành tiếng Italia (theo 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch - Thương mại) có kiến thức tiếng Italia đạt trình độ Bậc 5 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam), có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực sử dụng tiếng Italia, đáp ứng được những yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.
Chương trình giáo dục đại học ngành tiếng Italia với 02 định hướng Biên-phiên dịch và Du lịch – Thương mại có mục tiêu cung cấp cho sinh viên những nền tảng kiến thức sâu rộng về tiếng Italia, sử dụng tiếng Italia một cách thành thạo trong các kỹ năng giao tiếp ngôn ngữ Nghe, Nói, Đọc, Viết phù hợp với các yêu cầu được miêu tả đối với trình độ ngoại ngữ bậc 5-KNLNNVN, có kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp (kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá-văn minh, văn học Italia), có trình độ nghiệp vụ vững vàng trong định hướng chuyên môn mà sinh viên lựa chọn và bước đầu hình thành năng lực nghiên cứu khoa học.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành ngôn ngữ Hàn Quốc

Mục tiêu đào tạo
Chương trình ngành ngôn ngữ Hàn Quốc đào tạo cử nhân tiếng Hàn theo 03 định hướng chuyên ngành gồm định hướng Biên-Phiên dịch, định hướng sư phạm, định hướng chuyên ngành du lịch. Sinh viên tốt nghiệp yêu cầu giao tiếp tốt, đạt chuẩn tiếng Hàn tiếng Hàn TOPIK 5 tương đương trình độ bậc 5 trong khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam đồng thời có kiến thức nền cần thiết cho nghề nghiệp như văn hóa, kinh tế, giáo dục, đất nước, xã hội Hàn Quốc.

Xem thêm...

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA – NGÀNH NGÔN NGỮ ĐỨC

1.1. Mục tiêu chung:
Chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học hệ chính quy ngành ngôn ngữ Đức của Trường Đại học Hà Nội đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Đức có các kiến thức cơ bản về ngôn ngữ học, đất nước học Đức và các nước nói tiếng Đức; có năng lực nghề nghiệp cao, vận dụng chính xác và sáng tạo trong lĩnh vực Biên-Phiên dịch và Phương pháp giảng dạy tiếng Đức; có năng lực chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp tốt, trên cơ sở được trang bị những tri thức khoa học có hệ thống và hiện đại; đảm bảo sức khoẻ học tập; hiểu biết về đường lối quân sự và nhiệm vụ quốc phòng-an ninh của Đảng và Nhà nước trong tình hình mới; có phẩm chất chính trị vững vàng, thái độ và đạo đức phù hợp để làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa; có khả năng thích ứng cao với những thay đổi nhanh chóng của thời đại khoa học công nghệ và toàn cầu hóa.

Xem thêm...

Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra – Ngành Ngôn ngữ Bồ Đào Nha

Mục tiêu đào tạo
Đào tạo Cử nhân ngành tiếng Bồ Đào Nha có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Cụ thể là, sau khi ra trường, người học được cung cấp đầy đủ kiến thức để có thể đạt được trình độ năng lực tiếng C1 theo Khung Châu Âu. Ngoài kiến thức tiếng, người học được cung cấp các kỹ năng đặc biệt là các kỹ năng mềm rất cần thiết cho công việc sau này như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giáo tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, v.v. Nhờ vậy, sau bốn năm theo học và một kỳ thực tập tại các cơ quan tổ chức có sử dụng tiếng Bồ Đào Nha, người học sẽ có kỹ năng tốt trong nghề nghiệp, thái độ lao động đúng đắn và thích ứng nhanh với các loại hình công việc đa dạng như phiên dịch viên, biên dịch viên, giáo viên tiếng Bồ Đào Nha, thư ký dự án, trợ lý, hướng dẫn viên du lịch, điều hành tour, v.v.. tại các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước.

Xem thêm...

Chuyên mục phụ