logo
EN
VN

Tạp chí KHNN số 64 (Tháng 12/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN VĂN TRÀO – Ẩn dụ ý niệm TỨC GIẬN trong tiếng Anh và tiếng Việt từ bình diện ngôn ngữ học tri nhận

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

2. NGUYỄN VŨ THU HÀ – Nghiên cứu tổng quan về các chiến lược học kỹ năng nói tiếng Anh như một ngoại ngữ

3. NGUYỄN HỒNG HẢI – Xây dựng tiêu chí đánh giá tính mạch lạc văn bản lập luận tiếng Pháp của sinh viên Việt Nam

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 63 (Tháng 9/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGHIÊM HỒNG VÂN – Tính từ trong tiếng Nhật và tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

2. NGUYỄN HỒNG GIANG, NGUYỄN QUANG VỊNH – Các yếu tố cần cân nhắc khi thiết kế chương trình học tiếng Anh
theo hình thức kết hợp

3. PHẠM NGỌC HÀM, PHẠM HỮU KHƯƠNG – Phương pháp giới thiệu bài mới trong giảng dạy kĩ năng nói và viết
tiếng Trung Quốc

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 62 (Tháng 6/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VÕ ĐẠI QUANG – Âm vị học tạo sinh: Một số vấn đề lý luận cơ bản

2. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ bản thể với miền đích “cái xấu” trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt

3. SỸ THỊ THƠM – Ẩn dụ tri nhận về mùa hè trong ca từ tiếng Anh và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 61 (Tháng 3/2020)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ XUÂN ĐOÀN – Những yếu tố liên quan đến phân tích diễn ngôn

2. NGUYỄN NHẬT QUANG – So sánh đối chiếu thành ngữ chỉ sự quyết tâm trong tiếng Anh và tiếng Việt từ góc nhìn liên văn hóa

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 60 (Tháng 12/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. HOÀNG CAO THẮNG, ĐINH THỊ BẢO HƯƠNG – Nghiên cứu đối chiếu thành ngữ so sánh trong một số truyện ngắn và tiểu thuyết tiếng Việt và tiếng Anh

2. NGUYỄN VĂN TRÀO – Nghiên cứu đối chiếu về ẩn dụ ý niệm TÌNH YÊU trong tiếng Anh và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 59 (Tháng 10/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. ĐOÀN THỤC ANH – Đối chiếu mô hình cấu trúc của thành ngữ so sánh chứa từ “как” trong tiếng Nga với mô hình cấu trúc của thành ngữ so sánh chứa từ “như” trong tiếng Việt

2. L.M. LUKASHEVICH – Ý nghĩa từ vựng của nhóm từ thổ ngữ thể hiện đánh giá chủ quan trong tiếng Nga

3. BÙI MỸ HẠNH – Hiện tượng đồng âm khác nghĩa trong cấu tạo danh từ ghép tiếng Nga và tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 58 (Tháng 3/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN THIỆN GIÁP – Cái biểu đạt và cái được biểu đạt

2. VÕ ĐẠI QUANG – Nghiên cứu đối sánh phương tiện ngữ dụng trong câu hỏi chính danh tiếng Anh và tiếng Việt: Một số vấn đề lý luận cơ bản

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 57 (Tháng 01/2019)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ bản thể “nhân cách hóa” trong diễn ngôn chính trị tiếng Anh và tiếng Việt

2. DƯƠNG XUÂN QUANG – Quá trình hiện thực hóa câu, tham chiếu từ mô hình ba bình diện của ký hiệu học

3. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Nét tương đồng giữa câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp và câu không đề trong tiếng Việt

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 56 (Tháng 9/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. VŨ XUÂN ĐOÀN – Thủ pháp tu từ trong phim truyện
2. NGUYỄN TIẾN DŨNG – Ẩn dụ ý niệm trong diễn ngôn của chủ tịch Hồ Chí Minh

Xem thêm...

Tạp chí KHNN số 55 (Tháng 6/2018)

LÍ LUẬN NGÔN NGỮ

1. DƯƠNG XUÂN QUANG – Biến thể cú pháp tỉnh lược thành tố từ góc nhìn chức năng
2. NGUYỄN THỊ THU TRANG – Về cách phân loại câu vô nhân xưng trong tiếng Pháp

Xem thêm...